Perşembe, Mart 27, 2014

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO 27001 Kimi ilgilendirir ?

ISO/IEC 27001, dünyanın hangi Ülkesinden veya hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve BT sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

ISO/IEC 27001 İle ilgili Terim ve Kavramlar

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçası.

Risk analizi: Kaynakları belirlemek ve riski tahmin etmek amacıyla bilginin sistematik kullanımı.
Risk değerlendirme: Risk analizi ve risk derecelendirmesini kapsayan tüm proses.
Risk derecelendirme: Riskin önemini tayin etmek amacıyla tahmin edilen riskin verilen risk kriterleri ile karşılaştırılması prosesi.
Risk yönetimi: Bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan koordineli faaliyetler.
Risk işleme: Riski değiştirmek için alınması gerekli önlemlerin seçilmesi ve uygulanması prosesi.
Uygulanabilirlik bildirgesi: Kuruluşun BGYS'si ile ilgili ve uygulanabilir kontrol amaçlarını ve kontrolleri açıklayan dokümante edilmiş bildir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Yararları

• Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
• Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
• İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
• Çalışanların motivasyonunu arttırır.
• Yasal takipleri önler.
• Yüksek prestij sağlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları:

• Varlıkların sınıflandırılması,
• Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi,
• Risk analizi,
• Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme,
• Dokümantasyon oluşturma,
• Kontrolleri uygulama,
• İç tetkik,
• Kayıtları tutma,
• Yönetimin gözden geçirmesi,
• Belgelendirme.

Müracaat İçin Gerekli Evraklar

D-1 Genel (TS EN ISO 9001, TS EN ISO 13485)
• Müracaat Talep Yazısı
• Kuruluşun Sistem Dokümanları (Örn. El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar v.b.)
• Kuruluşun Çalıştığı Bankalar ve Hesap Numaraları, Yatırılmış “Sistem Belgelendirme” Başvuru ve Dosya İnceleme Ücret Dekontu
• Ticaret Sicil Gazetesinin Kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç),
• Kayıtlı Oldukları Oda Sicil Kayıt Belgesi kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç),
• İmza Sirküleri kopyası (Kamu kuruluşları, Yurt Dışı hariç)
• Varsa Tanıtıcı Dokümanlar.(Broşür, Katalog v.b)
• Çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (Kamu Kuruluşları, Yurt Dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan Ücret Çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir).

Not1: KOSGEB destekli müracaatlar için Kosgeb Destek Sözleşmesi fotokopisi eklenecek ve Müracaat Talep Yazısında Kosgeb Destek Projesine katıldığı belirtilecektir.
Not2: Başvuruya esas Yönetim Sistemi ile ilgili belgelendirme tetkikine kadar en az bir defa Yönetim Gözden Geçirme ve İç Tetkik faaliyeti tamamlanmış olmalıdır. İlgili yönetim sistemi muhtemel belgelendirme tarihine kadar en az 2 aydır uygulanıyor olmalıdır.

D-5 TS ISO/IEC 27001 Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler.• Politikaları, Risk Değerlendirme Planı, Uygulanabilirlik Beyannamesi
• İç Tetkik ve YGG kayıtları
Başvuru için Gerekli Olan Dökümanlar ve Önemli Noktalar

Başvuru için

• Geçerlilik Süresi 3 yıldır
• Sahada yapılacak Aşama 1 tetkikinin geçilmiş olması gerekir. Ücretlidir.
• Aşama 1 geçilirse planlı olan aşama 2 (Belgelendirme) tetkikleri sağlanır Ücretlidir.

Pazar, Aralık 15, 2013

XCode Bölüm 02 – Sınıflar ve Temel Yapılar

Merhaba,

Bir önceki yazımızda (XCode Bölüm 01) iOS platformunda uygulama geliştirebilmek için kullanılan XCode IDE ‘sine nasıl erişebileceğimizi ve platformun görsel olarak nasıl bir görüntüye sahip olduğunu, projeyi ve emulatörü nasıl çalıştırabileceğimize göz gezdirmiştik.

Bu yazımızda ise pratikte iOS programlanın sınıf dosyalarına ve mimari yapısına göz atıyor olacağız. Yeniden bir proje oluşturmuyor ve bir önceki örneğimizdeki Boş demo projesinden devam ediyorum.
Öncelikle proje içerisinde yer alan sınıf dosyalarının isimlerine göz atalım.

Sınıf Dosyaları (Class Files)

Boş demo projesini oluşturduktan / açtıktan sonra sol bölümde proje dosyalarını görebiliyoruz. (Visual Studio kullanan arkadaşlar var ise Solution Explorer bölümünün görevini yapmaktadır.)

Blogpost1

AppDelegate.h
AppDelegate.m

ViewController.h
ViewController.m

Main.StoryBoard
    Main_iPhone.StoryBoard
    Main_iPad.Storyboard

Şimdi dosyalara göz attığımız da; AppDelegate sınıflarında uygulama seviyesindeki (Application Level) konmutları ekleyebilir ve kullanabiliriz. Bu sınıflar iOS uygulamalarını temsil eder.

AppDelegete sınıfının .m ve .h dosyalarından oluştuğunu göreceğiz. Bu dosyalar C++ kullananlar var ise hatırlayacağınız üzere .h dosyalarında Header file ‘ları (referanslar gibi düşünebilirsiniz) çağırır. .m ise implementasyon (implementation) dosyalarını çağırır.

ViewController adından da anlaşılacağı üzere form üzerinde yer alan objelerin bulunduğu dosyalardır.

Bir de görsel olarak grafikle göstermek gerekirse alt kısımdaki gibi olacaktır.

your_xcode_project_app_flow

Peki AppDelegate ve ViewController dan bahsettik. Ancak Main.Storyboard dosyalarından bahsetmedik. Bu nedir?

StoryBoard

ViewController sınıflarından yararlanan ve görsel objelerimizin bulunduğu bölümdür. Uygulamanın görsel görünümü ile ilgili olarak nesneleri ekleyebileceğimiz, sonuçlarını görebileceğimiz bölümdür.

Main.StoryBoard, ViewController sınıfları ile yönetilebilir kodların kullanılması mümkündür.

Main.StoryBoard, XCode IDE‘sin de InterfaceBuilder alanında yer almaktadır. ViewController.h sınıfı ile referans dosyalarını ve hazırladığımız metodları kullanabilriz.

 

BlogpostPic03 

Görsel olarak görmek gerekirse alt kısımda yer aldığı şekilde olacaktır.
Form üzerine ekleyebileceğimiz kontroller ise IDE ‘nin sağ alt kısmında yer almaktaıdr. Sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Form üzerine kontrolleri eklerken hizamaları konusunda IDE yardımcı olmaktadır.

BlogPostPic04

Peki, bu sınıflar birbirleri ile nasıl ilişkili diye aklımıza bir soru takılıyor. Bunu da alt kısımda yer alan basit akış şeması cevaplamaktadır.

your_xcode_project_classes

Şimdi bu kadar konuyu incelediğimizde kafamıza çok geleneksel ama bir o kadar da önemli bir soru takılıyor. Bu uygulamanın objeleri canlı ortamda nasıl çalışıyor.

Uygulamalarınız canlı ortamda diğer bir çok uygulamalar gibi bellek üzerinde oluşmaktadır. Uygulamanın hata vermesi durumunda bellekte kullanmış olduğu alanı serbest bırakmaktadır. Eğer multi tasking bir uygulama geliştiriyor iseniz ise uygulama arka planda bellek kullanmaya devam etmektedir. Ancak farklı uygulamalar ile bu belleği paylaşabilmektedir. (Güzel bir teknoloji :) )

Daha önceden uygulama geliştiriciler eklemiş oldukları referansları ve kullanmış oldukları bellekleri boşaltmak / serbest bırakmaları gerekmekteydi. Daha şu anda güncel kullandığımız IDE lerde otomatik olarak referansları sayıyor ve gerekli temizlik işlemlerini sağlıyor. Sadece projeyi oluştururken Automatic Reference Counting seçeneğinin seçilmiş olması gerekiyor.

Yazımızın burada sonuna geliyoruz. Objective C ‘inin gelişimini ve bunu başımıza kimler sarmış diye merak edenler için wikipedia da yer alan yazıyı okuyabilirsiniz. (Yazının dili Türkçe dir)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Objective-C
Umarım yararlı olabilmiştir.

--

TT

C/C++ & Objective C – Yazımsal Benzerlikler

Merhaba,

Objective C ‘ye merak salmış bir çok kimse C ile arasındaki farkları merak etmiş ve incelemiştir. C ya da C++ tecrübesi olan kişiler ise aradaki basit farkları görmüştür.

En temel anlamda yazımsal farklılıklara alt kısımda yer alan görüntü ile sizde mükayese edebilirsiniz.

Ekran Resmi 2013-02-11 01.17.24

Aslında çok benziyor değil mi? :)

İyi günler dilerim.

--

TT

Çarşamba, Aralık 11, 2013

Visual Studio 2013 – Tema Değişikliği (Color Theme)

Merhaba,

 

Visual Studio 2010 sonrasında çıkan editörleri inceleme ve kullanma şansım olmamıştı. Son bir kaç haftadır Visual Studio 2013 ile geliştirmeler yapıyordum. Çok hoşuma giden bir özelliğini sizler ile de paylaşmak istedim.

 

Uygulama geliştirirken, özellikle de dos ortamında uygulama geliştirmiş ya da 6-8 ay da olsa üniversite de ders almış arkadaşların Siyah arka plana bir vaafı vardır. Bunu gören Microsoft ‘ta bizlere güze temalar çıkartmış. Visual Studio arayüzünü ve kod geliştirme ekranında renksel değişikliklere olanak tanıyor.

 

Bu güzel özelliklerden bir kaç ekran görüntüsü alt kısımda yer aldığı şekildedir.

 

image

 

image

 

Kolay gelsin.

--

TT

Microsoft .Net Framework 4.0 & 4.5 – Full Download

Merhaba,

 

.Net ile yazılım geliştiricilerin özelliklede Framework 4.x ile geliştirenlerin başlıca sorunu kurulum dosyası hazırladıklarında .Net Framework ‘ü kurmak için internete bağlanmalarıdır. Çünkü kurulum dosyaları 2-3 MB arasıdır. Yavaş internet kullanıcılarında ve kurumsal şirketlerde projelerin çok ama çok geç kurulmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten ötürü sizlere .Net 4.x Framework ‘lerin tam kurulabilir paketlerinin linklerini sizlere sunuyorum. Umarım yararlı olur.

 

.Net Framework 4.0

.Net Framework 4.5

 

Umarım yararlı olur.

--

TT

Sharepoint – Lokalizasyon (LCID) Kodları

Merhaba,

 

Geçen günlerde ilgilendiğim bir proje ile ilgili Localizasyon kodlarına gereksinim oldu. Elimin altında olması ve gerekirse sizlere de kolaylık sağlayabilmesi amacıyla alt kısımda bu listeyi paylaşıyorum.

 

Listenin alındığı orjinal adres: http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664 şeklindedir.

Language - Country/Region LCID Hex LCID Dec
Afrikaans - South Africa 0436 1078
Albanian - Albania 041c 1052
Alsatian 0484 1156
Amharic - Ethiopia 045e 1118
Arabic - Saudi Arabia 0401 1025
Arabic - Algeria 1401 5121
Arabic - Bahrain 3c01 15361
Arabic - Egypt 0c01 3073
Arabic - Iraq 0801 2049
Arabic - Jordan 2c01 11265
Arabic - Kuwait 3401 13313
Arabic - Lebanon 3001 12289
Arabic - Libya 1001 4097
Arabic - Morocco 1801 6145
Arabic - Oman 2001 8193
Arabic - Qatar 4001 16385
Arabic - Syria 2801 10241
Arabic - Tunisia 1c01 7169
Arabic - U.A.E. 3801 14337
Arabic - Yemen 2401 9217
Armenian - Armenia 042b 1067
Assamese 044d 1101
Azeri (Cyrillic) 082c 2092
Azeri (Latin) 042c 1068
Bashkir 046d 1133
Basque 042d 1069
Belarusian 0423 1059
Bengali (India) 0445 1093
Bengali (Bangladesh) 0845 2117
Bosnian (Bosnia/Herzegovina) 141A 5146
Breton 047e 1150
Bulgarian 0402 1026
Burmese 0455 1109
Catalan 0403 1027
Cherokee - United States 045c 1116
Chinese - People's Republic of China 0804 2052
Chinese - Singapore 1004 4100
Chinese - Taiwan 0404 1028
Chinese - Hong Kong SAR 0c04 3076
Chinese - Macao SAR 1404 5124
Corsican 0483 1155
Croatian 041a 1050
Croatian (Bosnia/Herzegovina) 101a 4122
Czech 0405 1029
Danish 0406 1030
Dari 048c 1164
Divehi 0465 1125
Dutch - Netherlands 0413 1043
Dutch - Belgium 0813 2067
Edo 0466 1126
English - United States 0409 1033
English - United Kingdom 0809 2057
English - Australia 0c09 3081
English - Belize 2809 10249
English - Canada 1009 4105
English - Caribbean 2409 9225
English - Hong Kong SAR 3c09 15369
English - India 4009 16393
English - Indonesia 3809 14345
English - Ireland 1809 6153
English - Jamaica 2009 8201
English - Malaysia 4409 17417
English - New Zealand 1409 5129
English - Philippines 3409 13321
English - Singapore 4809 18441
English - South Africa 1c09 7177
English - Trinidad 2c09 11273
English - Zimbabwe 3009 12297
Estonian 0425 1061
Faroese 0438 1080
Farsi 0429 1065
Filipino 0464 1124
Finnish 040b 1035
French - France 040c 1036
French - Belgium 080c 2060
French - Cameroon 2c0c 11276
French - Canada 0c0c 3084
French - Democratic Rep. of Congo 240c 9228
French - Cote d'Ivoire 300c 12300
French - Haiti 3c0c 15372
French - Luxembourg 140c 5132
French - Mali 340c 13324
French - Monaco 180c 6156
French - Morocco 380c 14348
French - North Africa e40c 58380
French - Reunion 200c 8204
French - Senegal 280c 10252
French - Switzerland 100c 4108
French - West Indies 1c0c 7180
Frisian - Netherlands 0462 1122
Fulfulde - Nigeria 0467 1127
Galician 0456 1110
Georgian 0437 1079
German - Germany 0407 1031
German - Austria 0c07 3079
German - Liechtenstein 1407 5127
German - Luxembourg 1007 4103
German - Switzerland 0807 2055
Greek 0408 1032
Greenlandic 046f 1135
Guarani - Paraguay 0474 1140
Gujarati 0447 1095
Hausa - Nigeria 0468 1128
Hawaiian - United States 0475 1141
Hebrew 040d 1037
Hindi 0439 1081
Hungarian 040e 1038
Ibibio - Nigeria 0469 1129
Icelandic 040f 1039
Igbo - Nigeria 0470 1136
Indonesian 0421 1057
Inuktitut 045d 1117
Irish 083c 2108
Italian - Italy 0410 1040
Italian - Switzerland 0810 2064
Japanese 0411 1041
K'iche 0486 1158
Kannada 044b 1099
Kanuri - Nigeria 0471 1137
Kashmiri 0860 2144
Kashmiri (Arabic) 0460 1120
Kazakh 043f 1087
Khmer 0453 1107
Kinyarwanda 0487 1159
Konkani 0457 1111
Korean 0412 1042
Kyrgyz (Cyrillic) 0440 1088
Lao 0454 1108
Latin 0476 1142
Latvian 0426 1062
Lithuanian 0427 1063
Luxembourgish 046e 1134
Macedonian 042f 1071
Malay - Malaysia 043e 1086
Malay - Brunei Darussalam 083e 2110
Malayalam 044c 1100
Maltese 043a 1082
Manipuri 0458 1112
Maori - New Zealand 0481 1153
Mapudungun 0471 1146
Marathi 044e 1102
Mohawk 047c 1148
Mongolian (Cyrillic) 0450 1104
Mongolian (Mongolian) 0850 2128
Nepali 0461 1121
Nepali - India 0861 2145
Norwegian (Bokmål) 0414 1044
Norwegian (Nynorsk) 0814 2068
Occitan 0482 1154
Oriya 0448 1096
Oromo 0472 1138
Papiamentu 0479 1145
Pashto 0463 1123
Polish 0415 1045
Portuguese - Brazil 0416 1046
Portuguese - Portugal 0816 2070
Punjabi 0446 1094
Punjabi (Pakistan) 0846 2118
Quecha - Bolivia 046B 1131
Quecha - Ecuador 086B 2155
Quecha - Peru 0C6B 3179
Rhaeto-Romanic 0417 1047
Romanian 0418 1048
Romanian - Moldava 0818 2072
Russian 0419 1049
Russian - Moldava 0819 2073
Sami (Lappish) 043b 1083
Sanskrit 044f 1103
Scottish Gaelic 043c 1084
Sepedi 046c 1132
Serbian (Cyrillic) 0c1a 3098
Serbian (Latin) 081a 2074
Sindhi - India 0459 1113
Sindhi - Pakistan 0859 2137
Sinhalese - Sri Lanka 045b 1115
Slovak 041b 1051
Slovenian 0424 1060
Somali 0477 1143
Sorbian 042e 1070
Spanish - Spain (Modern Sort) 0c0a 3082
Spanish - Spain (Traditional Sort) 040a 1034
Spanish - Argentina 2c0a 11274
Spanish - Bolivia 400a 16394
Spanish - Chile 340a 13322
Spanish - Colombia 240a 9226
Spanish - Costa Rica 140a 5130
Spanish - Dominican Republic 1c0a 7178
Spanish - Ecuador 300a 12298
Spanish - El Salvador 440a 17418
Spanish - Guatemala 100a 4106
Spanish - Honduras 480a 18442
Spanish - Latin America 580a 22538
Spanish - Mexico 080a 2058
Spanish - Nicaragua 4c0a 19466
Spanish - Panama 180a 6154
Spanish - Paraguay 3c0a 15370
Spanish - Peru 280a 10250
Spanish - Puerto Rico 500a 20490
Spanish - United States 540a 21514
Spanish - Uruguay 380a 14346
Spanish - Venezuela 200a 8202
Sutu 0430 1072
Swahili 0441 1089
Swedish 041d 1053
Swedish - Finland 081d 2077
Syriac 045a 1114
Tajik 0428 1064
Tamazight (Arabic) 045f 1119
Tamazight (Latin) 085f 2143
Tamil 0449 1097
Tatar 0444 1092
Telugu 044a 1098
Thai 041e 1054
Tibetan - Bhutan 0851 2129
Tibetan - People's Republic of China 0451 1105
Tigrigna - Eritrea 0873 2163
Tigrigna - Ethiopia 0473 1139
Tsonga 0431 1073
Tswana 0432 1074
Turkish 041f 1055
Turkmen 0442 1090
Uighur - China 0480 1152
Ukrainian 0422 1058
Urdu 0420 1056
Urdu - India 0820 2080
Uzbek (Cyrillic) 0843 2115
Uzbek (Latin) 0443 1091
Venda 0433 1075
Vietnamese 042a 1066
Welsh 0452 1106
Wolof 0488 1160
Xhosa 0434 1076
Yakut 0485 1157
Yi 0478 1144
Yiddish 043d 1085
Yoruba 046a 1130
Zulu 0435 1077
HID (Human Interface Device) 04ff 1279

Kolay gelsin.

--

TT

Pazar, Aralık 08, 2013

XCode Bölüm 01 – İlk Proje

Merhabalar,

 

Önemli Not: XCode öğreniyorum serisinin bu yazısı XCode 5 sürümü ile hazırlanmıştır.

Teknoloji gelişimlerini göz önüne aldığımızda mobil platformlar için geliştirilen uygulamaları dikkate almak gerekmektedir.

Mobile uygulama dediğimizde ise en çok kullanılam platform olarak iOS en plana çıkmaktadır. Bu yazımızda ve ilişkisel diğer yazılarımızda iOS için geliştirme platformu olan XCode ve Objective-C ‘i incelemeye çalışıyor olacağız.

Öncelikle uygulama geliştirebilmek için ihtiyacımız olanlara göz atıyor olalım.

En başta uygulamanın geliştirilebilmesi için MacOS işletim sistemine sahip olan bir bilgisayar ya da Virtual PC üzerinde bu işletim sisteminin kurulmuş olan bir işletim sistemi gerekmektedir.

Örnekleri geliştirecek ve deneyeceğimiz bilgisayar MacBook Pro 15¨ Late 2013 modelidir.

Eğer ki bir bilgisayara ulaşmak isterseniz; http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook-pro adresinde erişebilirsiniz.

Ürünlerin fiyatları eğer ki yüksek geldi ise ikinci el bir ürüne de (örn. mac mini) sahip olabilmeniz bütçesel açıdan da uygun olacaktır.

Geliştirmiş olduğunuz uygulamaları AppleStore ‘a ekleyebilmeniz için Developer Lisansa ihtiyacımız bulunmaktadır. https://developer.apple.com/programs/ios/ adresinden 99 dolar karşılığında lisansa erişebilirsiniz. (Safari için uygulama geliştirmek isterseniz developer lisansa ücretsiz edinebilme olanağımız vardır.

Farklı iki terim XCode ve Objective-C

Uygulama geliştirme yaptığım süre zarfında yaklaşık %95 oranında Visual Studio üzerinde uygulama geliştirmiş kalan kısmında ise Eclipse ile ilgilenmiş biri olarak ve yüksek ihtimalle bu blogu takip eden arkadaşlarımın/meslektaşlarımında yüksek ihtimallerle benzer platformalarda uygulama geliştirdiğimizi düşünüyorum.

Bu gerçeği göz önüne aldığımızda ise XCode geliştirme ortamı çok ama çok farklı gelecektir. Objective-C ise nispeten C/C++ ile uygulama geliştirmiş olan kişiler için daha basit ve tanıdık gelecektir.

XCode ‘i Tanıyalım

Öncelikle değinmek istediğim nokta XCode ücretsiz olarak sunulmaktadır. :)

Uygulamayı kurabilmek için MacOs işletim sistemi üzerinde yer alan AppStore uygulamasını çalıştırdılktan sonra ister en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinden, isterseniz de aratarak kurulum ekranına erişebilirsiniz.

App_Store 

Yeni Proje Oluşturuyoruz

Yeni bir proje oluşturabilmek için öncelikle XCode uygulamasını çalıştırıyoruz.

pic_01 

Yeni proje oluştur dedikten sonra iOS proje şablonunu seçiyoruz.

pic_02 

Single View Application proje şablonunu seçiyoruz.

Not: Proje şablonları ile yapabileceklerimizi diğer yazılarımızda detaylı açıklıyor olacağım.

pic_03 

Proje adını girdikten sonraki adım da ilk XCode projemizi oluşturmuş bulunuyoruz. Şimdi iOS emulatörü çalıştırabilme kısmına geldik.

Editör ile hem iPhone 3.5 inch, iPhone 4 inch & Retina ekran hem de iPad için emulatörlerde projelerinizi çalıştırabilmeniz mümkündür.

pic_04

Çıkan sonucu görebilmek için çalıştır düşmesine basarak sonucu görebiliyoruz. Tabii ki boş bir emülatör :)

pic_05 

Telefonun bütün özelliklerine sahip bir emülatör ile karşılaşıyoruz. Bilgisayarınızın modeline göre çalışma performansı ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Benim yaklaşık 4 senelik MacBookPro mda emülatör ‘ün çalışıp kendisini toplarması 5 saniye civarında sürüyordu. Yeni model bir pc ile saliseler içerisinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bu sayede XCode ile ilk projemizi oluşturmuş oluyoruz.

Bir sonraki yazımızda temel olarak sınıf yapısına değiniyor olacağız.

İyi günler dilerim.

--

TT

Salı, Kasım 19, 2013

Mobil Uygulama Geliştirme - Sistem Nasıl Çalışıyor

Merhaba,

Mobil uygulama geliştirme ile ilgili detaylı bilgileri daha sonra anlatıyor olacağız. Ancak bütün yazılım ya da sistemsel projelerde akla gelen bir soru var. Bu sistem nasıl çalışıyor. Mimari anlamında değilde müşteri kanadın iş sürecine göz atıyor olacağız.

Madde madde özetlemek gerekirse;

1. Proje kapsamı ve modüller belirlenir.
2. Gerekli olan içerik müşterilerden alınır.
3. Müşterilerin ve son kullanıcıların doğrultusunda tasarımlar hazırlanır.
4. Tasarımlar ve içerik uygun ise kodlamaya geçilir.
5. Planlanan modüller tamamlandıktan sonra test sürümü ortaya çıkar. Müşteri onayına sunulur.
6. Uygulama testler sonucunda son düzenlemeleri yapılır ve son onay alınır.
7. Uygulama ilgili teknolojilerin marketlerine sunulur.
olacaktır.

Aslında standart bir uygulama geliştirme ve iş süreci prosedürü olarakta görebiliriz.

En çok akla takılan sorulardan birisi de hangi teknoloji ile yapmalı. Ya da her platform için ayrı ayrı yapmalımıyız oluyor. 

Bu doğrultuda gözlemlemiş olduğum tecrübelerde genellikle HTML 5 ve CSS 3.0 kullanıldığı ve ilerlendiğidir. (Geliştirmekte olduğumuz projelerde bizde böyle yapmaya çalışıyoruz)

Teknik detaylara daha sonraki yazılarımızda değiniyor olacağız.

Görüşmek üzere...
--
TT

Geçmişten Günümüze - Farkındalık (Paylaşımsızlık)

Uzun bir aradan sonra tekrardan herkese merhabalar,

Eskiden insanlar iş yaşamlarına daha yoğun bir şekilde odaklandıklarında neden paylaşımı bırakırlar ya da bu amaçtan neden vazgeçerler diye kendi kendime sorar dururdum.

Son 3 yıllık süre zarfında da istemeyerekte olsa sebebini bende anlamış oldum.

Sadece üşengeçlik ve yaşın ilerlemesinden kaynaklı olarak içindeki enerjiyi yakalayamamak. :)

Yoğun daha doğrus boş zamanları dolduran gereksiz işler, geçmişte kalıcı ve sistemsel çözüm arayışlarının yerini kendini dinlendirebilmek çok basit, sistemsel olarak çok daha kolay yapılabilecek bir işlemi yıllarca ezbere yapma çalışmalarını görebiliriz.

Bu süreç zarfından en azından biraz kilo almam birazda sirkinmemden kaynaklı olarak farkındalığımı uyandırarak tekrardan paylaşımlarıma özen göstermeye çalışacağım.

Uzun süredir sadece e-mail yazmam sebebiyle yazım dilim kötüleşmiş olacaktır. Zamanla düzeleceğine inanıyorum.

Kendi araştırmalarım ve gelişmelerim doğrultusunda bu konuları daha detaylı olarak paylaşmaya çalışacağım.

Şu anda yürütmüş olduğum mesleğim gereği, Call Center santral sistemleri ve teknoloji yönetimini, proje yönetimini, ilişki yönetimini, sistem analizliğini, farkındalığı ve sürdürebilirliğe değiniyor olacağım.

Bu konuların dışında eski ve yeni teknolojilere yine değinmeye çalışırken, artık uzağında kaldığımı düşündüğüm mobil uygulama geliştirme konusuna sıkça değiniyor. Cloud ve diğer uygulamalara da gücüm yettikçe göz atıyor olacağız.

Motivasyonumuzu kaybetmeden devam edebilmemiz dileklerimle.

Görüşmek üzere...
--
TT

Pazartesi, Mart 25, 2013

Quixey

Mobil uygulamaların günümüzde çığ gibi arttığı bir ortamda tek tek tespit etmek oldukça zorlaşıyor. Bu konuyu gözardı etmeyip bizlere çok güzel bir arama motoru sunulmuş.

www.quixey.com adresi üzerinden uygulamaya erişebilir ve istediğimiz mobil uygulamayı smartPhone, android pc ya da Mac PC ‘nize kurabilir ve kullanabilirsiniz.

 

Quixey

Cumartesi, Mart 23, 2013

Teknoloji Seçimi - Kurumsal Projeler (SAP, Microsoft, vd…)

Merhaba,

 

Bir önceki yazıda firmaların uygulama seçiminde dikkat ettiği kararları ve organizasyonel yapılanma hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışmıştık. Bu yazıda ise kalıcı projelerin oluşturulması ve stratejik kararların verilmesi anında yaşanan süreçleri irdeleyeceğiz.

 

BT insanlarının kariyerlerinin en başlarında yaşadıkları bir ironi vardır. Hangi uygulama geliştirme platformunu kullanmalıyım? Sen Java ‘cısın ben .Net ‘çiyim, o Delphi ‘ci. Bunlardan hangisi daha iyi. Hangisinde kendimi geliştirmeliyim. Yoksa ben uygulama geliştiremiyor muyum? Peki analist mi olmalıyım? Yoksa veri tabanı yöneticisi mi? Bu sorular sürekli geldi geçti başımızdan… Öncelikle dikkat etmemiz gereken konu hepsinin en sonunda aynı noktaya ve aynı amaca hizmet ettiğini görmek. Bir sonraki süreçte ise proje, yaşam ve stratejilere bağlı olarak farklı teknolojiler ve farklı firmaların ürünlerini kullanmamız gerekebilir. Eğer fanatik bir teknoloji sever iseniz içinizde yanan ateşi söndürerek işinizi yapmaya bakın.

İçten yanan ateşe en güzel örneği kendimden verebilirim. Sektöre başladığımdan beri elimden geldiğinde en yeni teknolojiyi geliştirmiş / geliştirtmiş olduğum projeler tercih etmeye çalıştım. Ancak elimden geldiğince dememin bir sebebi var. Kendim için gariptir ki dahil oldğum projelerin neredeyse tamamı .Net 1.0 ‘da ya da asp ‘de hazırlanmış olan projelerin yeni teknolojiye (.Net 2.0 ne kadar yeniyse artık… ( Daha yeni teknolojilerede geçiyoruz bu arada. ) Smile ) taşıma ve sürdürebilirlik projeleri oldu. Burada bir projeyi .Net 3.5 ya da .Net 4.0 var iken .Net 2.0 yapacaksın demeleri en başlarda içsel bir huzursuzluğa yol açsa da zamanla kurumsal kimliklerden kaynaklı olarak böyle stratejiler yapıldığı gözlemlenebiliyor. Farklı firmalarda da buna benzer konular yaşandıkça artık insan alışıyor ve uyum sağlayarak iyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

 

Herhangi bir firmanın proje grubunda yer aldığınızda öncelikli olarak göreceğimiz ilk proje CRM uygulaması olacaktır. Ayrıca sürekli olarak bu uygulamayı geliştirmenin ve iyileştirmenin çabaları ve organizasyonel yapılandırmaları yapılır. Genellikle CRM uygulamaları Mıcrosoft .Net Framework üzerinde web ya da desktop application olarak hazırlanmış projelerdir. Eğer ki Desktop application ise Citrix üzerinde çalıştırmanın yollarına ya da web uygulaması ile yeniden yapılandırılması amaçlanır. Bu iki adımda gerçekleşti ise günümüzde sağlamış olduğu standartlık ve stabilizasyonu sebebi ile uygulamayı SAP üzerine taşımak adımı yaşanmaya başlıyor. Eğer ki Intranet uygulamaları var ise bu uygulamalarda Sharepoint server üzerinde tasarlanmaya çalışıyor.

 

Olayın bir de çok farklı bir boyutu var. Neredeyse Microsoft ile anlaşması olan firmaların büyük çoğunluğunda Sharepoint server kurulu ve döküman yönetim sistemi olarak kullanıldığı gözlemlenir. Ancak crawl kurgulanmadığı için arama kriterlerinden öte sadece saklama alanı olarak kullanılır. Zamanla bu uygulamaların daha efektif kullanılması için planlama yapılır ve geliştirilir.

 

Uygulamaların geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için kararlar alınmalıdır ve gerçekleştirilebilmelidir.

 

Günümğz polüler seçimlerini dikkat aldığımızda

 • CRM uygulamaları için Dynamics CRM ve SAP kullanımı
 • Portal ve Intranet uygulamalarında Sharepoint kullanımı
 • Web uygulamalarında MVC Framework ‘I kullanma
 • Desktop application için WPF ve XAML form kullanımı
 • Azure servislerinin kullanımı
 • Santral sistemlerinde Avaya kullanımı
 • ve tabiki sosyal medyanın yüksek olan ve yükselme potansiyeli daha fazla olan gücü
  şeklinde sırayabiliriz.
Tekrardan görüşmek üzere…

Çarşamba, Mayıs 09, 2012

Teknoloji Seçimi – Kurumsal Projeler

Merhaba,

 

Uygulama geliştiriciler olarak hepimizi bazı ilerleme ve gelişim adımlarından geçerek birazda şansın faktörü ile sektörde belirli yerlere geliriz. Bir süre sonra ise uygulama geliştirmecilikten uygulama geliştirme süreçlerine doğru kaymaya başlarız. Bu geçişler ise,

 • İş Analisti
 • Süreç Analisti
 • Proje Lideri
 • Proje Yöneticis
 • Proje Mimarı
 • Teknik Danışman
 • Sistem Analisti
 • Sistem Yöneticisi
 • gibi ve aklıma gelmeyen daha bir çok alanda gerçekleşir. Bu değişkliklerin sonrasında ise karşımza yeni sorumluluklar gelir. Özellikle de Kurumsal bir firmada çalışıyorsak bu sorumluluklar çok daha değerli bir konumda olacaktır. Peki, ne gibi sorumluluklardan bahsediyorum.

Konumuzundan da anlaşılacağı üzere teknoloji ve süreç seçimi…

 

Örneğin bir proje geliştirirken web ortamında mı yapmalı, yoksa desktop mı? Active Directory üzerinden çalışan bilgilerine erişilmeli mi yoksa kullanıcı adı ve şifrenin sorulduğu user authentication işlemleri mi gerçekleşmeli, Java mı kullanmalı .Net mi? Portal mı yapmalı yoksa sıfırdan proje mi geliştirmeli. 3rd party tool kullanmalı mı? Yoksa öz kaynak geliştiricilerimize güvenip işlemleri kendi kendimize mi geliştirmeliyiz. Bunun gibi daha bir çok konu başımızı oldukça ağrıtır ve karar verme konusunda konusunda zorluklar yaşayabiliyoruz.

 

Özellikle de bu kararları verirken aklımızı en çok zorlayan konular olarak maaliyet ve seçtiğimiz teknolojileri ya da çözümleri elimizde yer alan kaynaklar ( çalışanlar ) ile kotarabilecek miyiz?

 

Bu kadar soruyu sorduktan sonra ise sektörel çekinceler, diğer birimlerden gelen karşı çıkmalar ve benzeri durumlarla ile karşılarız. Karşımıza çıkan etkenlerin sonucundan ise en doğru kararı vermeyi amaçlayarak işlerimizi yapmaya devam ederiz. Peki en doğru karar nedir?

 

Aslına bakılırsa benim için en doğru karar her zaman en yeniyi ve en gelişmiş teknolijiyi kullanmaktır. Ancak üst kısımda da açıklamaya çalıştığım üzere en yeni teknolojiyi geliştirecek insan sayısı, uygulamanın ve teknolijinin ne kadar uzun süre yaşayacağı. Bizlerin bu teknolojileri ne kadar süre kullanmamız gerekiyor gibi soruları sorgulamamız anlamına geliyor. Yazının bu kısmına geldiğinizde eğer benzer bir durum yaşadıysanız biraz cesaret ile bu durum kırılabilir ve yeni teknoloji ile geliştirilen çözümleri çok derece başarılı bir şekilde geliştirebilmemize olanak tanıyacağını görmüş oluruz. Ama diyerekten diğer açıklamalara geçiyorum.

 

Kurumsallaşmış firmalar genellikle üzün süreli projeler ve uzun süre şirkette barınacak çalışanları tercih etmeye çalışıyorlar. Tabii ki yeni teknolojileri takip edip en doğru kararı da vermek isteyen çalışanları da bu diğer arkadaşların arasına katarak güzel bir denge kurulması amaçlanıyor. Bu denge sonrasında ise geliştirilen projenin uzun süreli kullanımı ile ilgili ön yargılar daha mantıklı bir şekilde oluşmuş oluyor.

 

Özellikle proje geliştirilecek ya da geliştirtecek olan kişilerin özellikle danışman vb. durumlarda yedeklenebilir kişilerin mümkün bulunduğu sistemleri tercih etmelerinde her zaman faydalı olacaktır.

 

Yazının devamında tercih edilen teknolojileri ve üst kısımda incelediğimiz konuyu daha da detaylı olarak incelemeye devam edeceğiz.

 

İyi günler…

Turhal

Pazar, Mayıs 29, 2011

8 Haziran 2011 Yazgeliştir Zirvesi

 

Yazgeliştir etkinliklerinden Yazgeliştir Zirve'nin ikincisi 8 Haziran Çarşamba günü Microsoft İstanbul ofisinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Microsoft Regional Director (RD), Microsoft Most Valuable Professional (MVP) ve Yazgeliştir editörleri konuşmacı olacak. Microsoft’un çeşitli yazılım geliştirme ürün ve araçları ile ilgili seminerlere katılabilir, Windows Phone 7, Windows Embedded, Windows Azure gibi tüm dünyanın yakından takip ettiği konuları ve son bir sene içinde Microsoft teknolojilerinde olan yenilikleri konunun uzmanlarından öğrenebilirsiniz. Etkinlikte aynı zamanda Yazgeliştir editörleri ile bir araya gelip kendilerine danışmak istediğiniz konularda sorular sorabilirsiniz. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye zirve.yazgelistir.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Zirveye 1 Haziran'da kayıt olabilirsiniz.

Çarşamba, Nisan 20, 2011

Yazilim Gelistiriciler Icin Yeni Trendler–Cagri Merkezleri (Call Centers)

Uzunca bir aradan sonra herkese selamlar diliyorum.

Yaklasik 6 aydir yogun is temposu nedeniyle blog, editorluk vb. hic bir aktivite ile ilgilenme firsati bulamamistim. Aslina bakarsaniz biri bana bu tur bir soz soylediginde hic bir sekilde bir zaman bulamadiginiza pek inanmak icimden gelmiyor derdim. Evet su anda da ayni sozu soylemeye devam ediyorum. Dogrusu itiraf etmek gerekirse isten eve dondugumde bilgisayari acmak bile icimden gelmedigi icin sosyal sorumluluklarima zaman ayiramamistim. Ancak calistigim sirketimden bir yazilimci arkadas yazilarini begeniyorduk, neden devam etmiyorsunuz ki diyene kadar. Demek ki herkes icin kirpac tarzinda bu tur uyarici faktorler gerekiyormus. Uzun lafin kisasi kendi usengecligimden oturu yazi yazamadim. Ama simdi tekrardan basliyoruz.

Bildiginiz uzere yaklasik bir yil once BSH (Bosh & Siemens Ev Aletleri) firmasinda ise basladim. Burada guzel projeler yaptik ve yapmaya da devam ediyoruz. Ancak hic bilmedigim/farketmedigim ya da belkide gorupte es gectigim bir sektorunde farkina vardim. Cagri Merkezleri. Hani reklamlarda da soyledikleri gibi kol senterlar. Smile 

Peki ne yapar bu Call Center daha Turkce anlatmak gerekirse Cagri Yonetim Sistemleri. Sizin almis, temin ettiginiz bir hizmet/urun hakkinda bir sorununuz ya da bilgilenme talebiniz oldugu zaman hemen aradiginiz genellikle 444 ‘lu numaralarla hizmet veren bir birimdir. Sirketler artik ne yaparlarsa yapsinlar cok benzer urunler sunmaya basladilar. Bunlarin sonucunda da cok farkli alanlarda, kopyalanmasi daha zor dallarda hizmet sunmaya basladilar. Bunlardan en birincisi ise musteri ile direk temas kurabilen cagri merkezleridir. Iyi guzel hos. Yazilimcilar burada ne yapabilir. Ne gibi katkilari olabilir ya da saglayabilir.

Oncelikli olarak Turkiye ‘de yazilimcilarin kaderi olan bir verinin raporlanmasi isinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ek olarak butun sirketlerin ihtiyaci olan olmazsa olmaz sistemlerin hazirlanmasi islerinde gorev alirlar. Bunlarin disinda biraz daha teknik bilginiz yuksekse istatistiksel yaklasimlar ile bazi rakamlari tahmin etmeye calisirsiniz ( Butun sektorlerin hayalidir. Eger basarili bir uygulama yaparsaniz bu urunu yok satacaginizin hic bir suphesi yoktur. Data Minning konusuna egilmesiniz tavsiye ederim. ). SQL bilginiz ile cok rahat on plana cikarak birazdan bahsedecegimiz hazir urunler ya da benzerlerinin kullanimi konusunda rahatca adepte olabilirsiniz.

Cagri merkezinde calisacak olan bir yazilimcinin dikkat etmesi ve bilmesi gerekenler nelerdir?
Bilmesi gerekenler;
 • Java, C#, VB.net dillerinden birini hakim seviyede bilmesi
 • ASP.net, JSF, JQuery gibi web uygulamalar hazirlamaniza yarayacak teknikleri bilmeniz. Unutmadan yeri bambaska olan HTML bilmezseniz olmaz. Smile
 • T-sql bilginizin 10 uzerinden en az 7 seviyesinde olmasi. SQL Server,IBM Informix DB, Oracle vb. veri tabaninlarina uyum saglayabilmeniz icin gereklidir.
 • Isleri cabuk cozumleyebilme yetenegi. Inanilmaz hizli bir temposu var.
 • Cagri alinmasi ve uzerinde islem yapilabilmesi icin kullanilan yazilimlara hakim olunabilmesi inanci Smile (Hayatinizda hic adini duymadiniz bir sistem ya da uygulama ile karsilasabilme ihtimaliniz cok yuksek)
Dikkat edilmesi gerekenler;
 • Klasik olanlardan, isleri zamaninda ve hatasiz teslim etmeniz.
 • Calisma alanizi gelisterecek yeni fikirler ortaya atabilmeniz.
 • Is bilincine sahip olmaniz.
Yukarida ki tanimlara goz attigimizda aslinda cok rahat temin edilebilecek kriterler gibi gozukuyor. Evet gercekten de oyle. Eger cok girmek istediginiz bir sirket varsa ve bu sirketin IT/IS departmanlarina giremiyorsaniz Cagri Merkezi ya da diger birimlerde calismaya baslayip mukemmel isler yaparak istediginiz yerlere gelebilmeniz mumkun. Eskilerin bir sozu vardir. “Bir yerlerden baslamak gerekir.”

Kullanilan harici uygulamalarin oldugundan bahsetmistim. Bunlardan gozlemledigim kadariyla en basarilisi AVAYA ‘dir. Agent ‘in (Cagri merkezlerinde telefonda musteri ile gorusen kisilere agent denir) yapmis oldugu her islemi loglar. Sonrasinda da bunu yazilimcilara veri halinde sunar. Kendi raporlama araci vardir. Super User ‘lar icin gercekten mukemmel bir arayuz. Eger sql bilginiz varsa sizlerde cok rahat istediginiz raporlari olusturabilmeniz mumkudur. Eger yok ben kendim yazarim raporlarimi derseniz ise Informix veri tabanindan size bir ODBC baglantisi hazirlanir. Verilerinizi guzelce kullanirsiniz. gecmise yonelik 15 dakikaya kadar bilgilere ulasabilirsiniz. Yok beni 3-5 saniye sonrasi kurtarmaz anlik veri gormem gerekir derseniz de socket programming yollarina bir ilerleme icerisine girmis oluyorsunuz. Ancak ufak bir konuda sizleri bilgilendirmeliyim. Socket icin ek lisans bedelleri odeniyor.

Bu durumda temel olarak en yeni trendlerdan Cagri Yonetim Merkezlerini tanimis olduk. Eger daha detayli bilgi almak isterseniz info@turhaltemizer.com adresinden benim ile ilgili temasa gecebilirsiniz.

Sonuc olarak Turkiye de bulunan firmalara baktiginizda buyuk cogunlugu artik yabanci sermayali oldugunu gorursunuz. Tabi insan oglunun bir klasigi vardir. Kritik isler bana yakin yurumelidir. Bu mantiktan oturu bu tarz firmalarda IT departmanlarinda calisan insan sayisi azaliyor. Bu durumda ihtiyac/talep dengesinden oturu belirli kriterlerin altinda kalan arkadaslar is bulurken zorlaniyorlar. Bu sebepledir ki yeni trendlere goz atmaya ve kendinizi ispat edebileceginiz firmalarda yer almaya ozen gostermenizi tavsiye ediyorum. Unutmayin hergun yeni bir sey bulunuyor, icat ediliyor. Bu yenilikleri yakalayacagim, herseyi ogrenmeliyim derken sabit bir isinizinde olmasi gerektigini lutfen unutmayin.

Herkese mutlu ve saglıklı gunler diliyorum.

Pazar, Aralık 19, 2010

PowerShell Commands for SharePoint 2010

Here are some (over 400) PowerShell™ commands for SharePoint 2010! These can be run remotely (Powershell 2.0).
Stsadm will still be functional in SharePoint 2010. Powershell is not DOS based. Its .NET based. Smile

Windows PowerShell™ is the new command-line interface and scripting language specifically designed for system administrators that will be used for Microsoft® SharePoint® Server 2010 administration. Although both Cmd.exe and Stsadm.exe environments will be maintained for backward compatibility, SharePoint Server 2010 command-line administration will use Windows PowerShell. For practical purposes, you can view Windows PowerShell as complementing Cmd.exe in the Windows administration context and superseding Stsadm.exe for SharePoint administration. You might ask yourself, What’s so unique about Windows PowerShell? Well, unlike most command-line systems that accept and return text, Windows PowerShell supports and uses XML and objects. XML and object support is a pretty major change that brings entirely new tools and methods to greatly improve control, efficiency, and productivity for developers and administrators.

Hope you find these commands useful for the future. Be sure to bookmark this page for future reference.

SPAccessServiceApplication

Get-SPAccessServiceApplication – Gets an {Access Service} application object.

New-SPAccessServiceApplication

Set-SPAccessServiceApplication – Sets a global property for an {Access Services} application.

SPAdminJob

Start-SPAdminJob – Immediately starts any waiting administrative job on the local computer.

SPAlternateURL

Get-SPAlternateURL – Return all alternate URLs that match a given criteria.

New-SPAlternateUrl – Creates a new public or internal URL for the specified Web application zone or resource.

Remove-SPAlternateUrl – Completely deletes the specified alternate URL.

Set-SPAlternateUrl – Configures the specified alternate URL.

SPApplicationContent

Install-SPApplicationContent

SPAssignment

Start-SPAssignment – Initiates a new assignment store.

Stop-SPAssignment – Disposes of objects in the provided Assignment Collection.

SPBackupHistory

Get-SPBackupHistory

SPBlobStorageLocation

Move-SPBlobStorageLocation

SPBrowserCustomerExperienceImprovementProgram

Get-SPBrowserCustomerExperienceImprovementProgram

Set-SPBrowserCustomerExperienceImprovementProgram

SPBusinessDataCatalogAclToChildren

Copy-SPBusinessDataCatalogAclToChildren

SPBusinessDataCatalogEntity

Disable-SPBusinessDataCatalogEntity

Enable-SPBusinessDataCatalogEntity

SPBusinessDataCatalogMetadataObject

Get-SPBusinessDataCatalogMetadataObject

Grant-SPBusinessDataCatalogMetadataObject

Revoke-SPBusinessDataCatalogMetadataObject

Set-SPBusinessDataCatalogMetadataObject

SPBusinessDataCatalogModel

Export-SPBusinessDataCatalogModel

Import-SPBusinessDataCatalogModel

Remove-SPBusinessDataCatalogModel

SPBusinessDataCatalogPartition

Remove-SPBusinessDataCatalogPartition

SPBusinessDataCatalogPartitionData

Clear-SPBusinessDataCatalogPartitionData

Export-SPBusinessDataCatalogPartitionData

Import-SPBusinessDataCatalogPartitionData

SPBusinessDataCatalogServiceApplication

New-SPBusinessDataCatalogServiceApplication

Set-SPBusinessDataCatalogServiceApplication

SPBusinessDataCatalogServiceApplicationProxy

New-SPBusinessDataCatalogServiceApplicationProxy

SPBusinessDataCatalogThrottleConfig

Get-SPBusinessDataCatalogThrottleConfig

Remove-SPBusinessDataCatalogThrottleConfig

Set-SPBusinessDataCatalogThrottleConfig

SPCentralAdministration

New-SPCentralAdministration – Creates a new Central Administration Web application.

Set-SPCentralAdministration

SPCertificate

Get-SPCertificate

New-SPCertificate

Remove-SPCertificate

SPCertificateStore

Get-SPCertificateStore

SPClaimMapping

Add-SPClaimMapping

New-SPClaimMapping

Remove-SPClaimMapping

SPClaimProviderManager

Get-SPClaimProviderManager

SPClaimsObject

New-SPClaimsObject

SPClaimsPrincipal

New-SPClaimsPrincipal

SPConfigurationDatabase

Backup-SPConfigurationDatabase – Performs a configuration only backup.

Connect-SPConfigurationDatabase – Connects the computer to an existing configuration database.

Disconnect-SPConfigurationDatabase

New-SPConfigurationDatabase – Creates a new configuration database.

Remove-SPConfigurationDatabase – Permanently removes the specified configuration database.

SPContentDatabase

Check-SPContentDatabase

Dismount-SPContentDatabase

Get-SPContentDatabase

Initialize-SPContentDatabase

Mount-SPContentDatabase

New-SPContentDatabase

Remove-SPContentDatabase

Set-SPContentDatabase

Upgrade-SPContentDatabase

SPContentDeploymentJob

Get-SPContentDeploymentJob

New-SPContentDeploymentJob

Remove-SPContentDeploymentJob

Set-SPContentDeploymentJob

Start-SPContentDeploymentJob

SPContentDeploymentPath

Get-SPContentDeploymentPath

New-SPContentDeploymentPath

Remove-SPContentDeploymentPath

Set-SPContentDeploymentPath

SPCustomLayoutsPage

Get-SPCustomLayoutsPage

Set-SPCustomLayoutsPage

SPDatabase

Get-SPDatabase – Retrieves all properties of a database.

SPDataConnectionFile

Get-SPDataConnectionFile – Returns a data connection file or a collection of data connection files.

Install-SPDataConnectionFile – Installs the provided data connection file.

Set-SPDataConnectionFile – Sets properties of a data connection file.

Uninstall-SPDataConnectionFile – Removes a data connection file.

SPDataConnectionFileDependent

Get-SPDataConnectionFileDependent – Returns administrator deployed form templates on the server dependent on a Universal Data Connection (UDC).

SPDesignerSettings

Get-SPDesignerSettings

Set-SPDesignerSettings

SPDiagnosticConfig

Get-SPDiagnosticConfig

Set-SPDiagnosticConfig

SPDiagnosticsProvider

Get-SPDiagnosticsProvider

Set-SPDiagnosticsProvider

SPediscoveryHub

Set-SPediscoveryHub

SPEdiscoveryHubSearchScope

Get-SPEdiscoveryHubSearchScope

SPediscoveryHubSite

Get-SPediscoveryHubSite

SPEnterpriseSearchAdministrationComponent

Get-SPEnterpriseSearchAdministrationComponent – Returns the administration component for a shared search application.

Set-SPEnterpriseSearchAdministrationComponent – Sets properties of an administration component for a shared search application.

SPEnterpriseSearchCrawlComponent

Get-SPEnterpriseSearchCrawlComponent – Returns a crawl component for a shared search application.

New-SPEnterpriseSearchCrawlComponent – Creates a crawl component for a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlComponent – Deletes a crawl component from a shared search application.

SPEnterpriseSearchCrawlContentSource

Get-SPEnterpriseSearchCrawlContentSource – Returns a crawl content source.

New-SPEnterpriseSearchCrawlContentSource – Creates a new crawl content source for a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlContentSource – Deletes a specified crawl content source from a search application.

Set-SPEnterpriseSearchCrawlContentSource – Sets the properties of a crawl content source for a shared search application.

SPEnterpriseSearchCrawlCustomConnector

Get-SPEnterpriseSearchCrawlCustomConnector

New-SPEnterpriseSearchCrawlCustomConnector

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlCustomConnector

SPEnterpriseSearchCrawlDatabase

Get-SPEnterpriseSearchCrawlDatabase – Returns a crawl store.

New-SPEnterpriseSearchCrawlDatabase – Adds a crawl store to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlDatabase – Deletes a content crawl store.

Set-SPEnterpriseSearchCrawlDatabase

SPEnterpriseSearchCrawlExtension

Get-SPEnterpriseSearchCrawlExtension – Returns the extension rule for the extension collection.

New-SPEnterpriseSearchCrawlExtension – Adds an extension rule to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlExtension – Removes a file name extension from the list of files that can be crawled.

SPEnterpriseSearchCrawlMapping

Get-SPEnterpriseSearchCrawlMapping – Returns a crawl mapping for the search application.

New-SPEnterpriseSearchCrawlMapping – Creates a crawl mapping rule for a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlMapping – Deletes a crawl mapping.

SPEnterpriseSearchCrawlRule

Get-SPEnterpriseSearchCrawlRule – Output an CrawlRule Object.

New-SPEnterpriseSearchCrawlRule – Output an CrawlRule Object.

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlRule – Output an CrawlRule Object.

Set-SPEnterpriseSearchCrawlRule – Output an CrawlRule Object.

SPEnterpriseSearchCrawlTopology

Get-SPEnterpriseSearchCrawlTopology – Returns a crawl topology.

New-SPEnterpriseSearchCrawlTopology – Adds a crawl topology to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchCrawlTopology – Deletes a crawl topology.

Set-SPEnterpriseSearchCrawlTopology – Sets the properties of a crawl topology on a shared search application.

SPEnterpriseSearchExtendedClickThroughExtractorJobDefinition

Get-SPEnterpriseSearchExtendedClickThroughExtractorJobDefinition

SPEnterpriseSearchExtendedConnectorProperty

Get-SPEnterpriseSearchExtendedConnectorProperty

Set-SPEnterpriseSearchExtendedConnectorProperty

SPEnterpriseSearchExtendedQueryProperty

Get-SPEnterpriseSearchExtendedQueryProperty

Set-SPEnterpriseSearchExtendedQueryProperty

SPEnterpriseSearchIndexPartition

Get-SPEnterpriseSearchIndexPartition – Returns an index partition for a query topology.

Set-SPEnterpriseSearchIndexPartition – Sets properties of an index partition for a query topology.

SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase

Get-SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase – Returns a language resource phrase.

New-SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase – Adds a language resource phrase to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase – Deletes a language resource phrase from a shared search application.

SPEnterpriseSearchManagerService

Get-SPEnterpriseSearchManagerService – Returns the search manager service.

SPEnterpriseSearchManagerServiceInstance

Get-SPEnterpriseSearchManagerServiceInstance – Returns the service manager service instance.

Start-SPEnterpriseSearchManagerServiceInstance – Starts an instance of a search manager service.

Stop-SPEnterpriseSearchManagerServiceInstance – Stops an instance of a search manager service.

SPEnterpriseSearchManagerServiceProxy

Get-SPEnterpriseSearchManagerServiceProxy – Returns the search manager service proxy.

SPEnterpriseSearchMetadataCategory

Get-SPEnterpriseSearchMetadataCategory – Returns a crawled property category.

New-SPEnterpriseSearchMetadataCategory – Adds a crawled property category to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchMetadataCategory – Deletes a crawled property category.

Set-SPEnterpriseSearchMetadataCategory – Sets properties of a crawled property category for a shared search application.

SPEnterpriseSearchMetadataCrawledProperty

Get-SPEnterpriseSearchMetadataCrawledProperty – Returns a crawled property.

New-SPEnterpriseSearchMetadataCrawledProperty – Adds a crawled property category to a shared search application.

Set-SPEnterpriseSearchMetadataCrawledProperty – Sets the properties of a metadata crawled property for a shared search application.

SPEnterpriseSearchMetadataManagedProperty

Get-SPEnterpriseSearchMetadataManagedProperty – Returns a managed property.

New-SPEnterpriseSearchMetadataManagedProperty – Adds a managed property to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchMetadataManagedProperty – Deletes a metadata managed property.

Set-SPEnterpriseSearchMetadataManagedProperty – Sets the properties of a metadata managed property.

SPEnterpriseSearchMetadataMapping

Get-SPEnterpriseSearchMetadataMapping – Returns the current state of a managed property mapping.

New-SPEnterpriseSearchMetadataMapping – Adds a managed property mapping to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchMetadataMapping – Deletes a metadata mapping from a managed property.

Set-SPEnterpriseSearchMetadataMapping – Sets the properties of a managed property mapping for a shared search application.

SPEnterpriseSearchPropertyDatabase

Get-SPEnterpriseSearchPropertyDatabase – Returns a property store.

New-SPEnterpriseSearchPropertyDatabase – Adds a new property store to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchPropertyDatabase – Deletes a property store.

Set-SPEnterpriseSearchPropertyDatabase

SPEnterpriseSearchQueryAuthority

Get-SPEnterpriseSearchQueryAuthority – Returns an authoritative page.

New-SPEnterpriseSearchQueryAuthority – Adds an authoritative page to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchQueryAuthority – Deletes an authoritative page.

Set-SPEnterpriseSearchQueryAuthority – Sets the properties of an authoritative page for a shared search application.

SPEnterpriseSearchQueryComponent

Get-SPEnterpriseSearchQueryComponent – Returns a query component.

New-SPEnterpriseSearchQueryComponent – Adds a query component to a query topology.

Remove-SPEnterpriseSearchQueryComponent – Deletes a query component.

Restart-SPEnterpriseSearchQueryComponent

Set-SPEnterpriseSearchQueryComponent

SPEnterpriseSearchQueryDemoted

Get-SPEnterpriseSearchQueryDemoted – Returns a demoted site rule.

New-SPEnterpriseSearchQueryDemoted – Adds a demoted site rule to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchQueryDemoted – Deletes a demoted site rule.

SPEnterpriseSearchQueryKeyword

Get-SPEnterpriseSearchQueryKeyword – Returns a keyword term.

New-SPEnterpriseSearchQueryKeyword – Adds a keyword term to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchQueryKeyword – Deletes a query keyword.

Set-SPEnterpriseSearchQueryKeyword – Sets the properties of a keyword term for a shared search application.

SPEnterpriseSearchQueryScope

Get-SPEnterpriseSearchQueryScope – Returns a query results scope.

New-SPEnterpriseSearchQueryScope – Adds a query results scope to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchQueryScope – Deletes a query scope.

Set-SPEnterpriseSearchQueryScope – Sets the properties of a query results scope for a shared search application.

SPEnterpriseSearchQueryScopeRule

Get-SPEnterpriseSearchQueryScopeRule – Returns a shared scope rule.

New-SPEnterpriseSearchQueryScopeRule – Adds a shared scope rule to a query scope.

Remove-SPEnterpriseSearchQueryScopeRule – Deletes query results scope rules.

Set-SPEnterpriseSearchQueryScopeRule – Sets the properties of a shared scope rule for a query scope.

SPEnterpriseSearchQuerySuggestionCandidates

Get-SPEnterpriseSearchQuerySuggestionCandidates

SPEnterpriseSearchQueryTopology

Get-SPEnterpriseSearchQueryTopology – Returns a query topology.

New-SPEnterpriseSearchQueryTopology – Adds a query topology to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchQueryTopology – Deletes a query topology.

Set-SPEnterpriseSearchQueryTopology – Sets the properties of a query topology for a shared search application.

SPEnterpriseSearchRankingModel

Get-SPEnterpriseSearchRankingModel – Returns a ranking model.

New-SPEnterpriseSearchRankingModel – Adds a ranking model to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchRankingModel – Deletes a ranking model.

Set-SPEnterpriseSearchRankingModel – Sets the properties of a ranking model for a shared search application.

SPEnterpriseSearchSecurityTrimmer

Get-SPEnterpriseSearchSecurityTrimmer – Returns a custom security trimmer.

New-SPEnterpriseSearchSecurityTrimmer – Adds a custom security trimmer to a shared search application.

Remove-SPEnterpriseSearchSecurityTrimmer – Deletes a custom security trimmer.

SPEnterpriseSearchService

Get-SPEnterpriseSearchService – Returns the search service for the farm.

Set-SPEnterpriseSearchService – Sets the properties of a search service for a farm.

SPEnterpriseSearchServiceApplication

Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication – Returns the search service application for a farm.

New-SPEnterpriseSearchServiceApplication – Adds a search service application to a farm.

Remove-SPEnterpriseSearchServiceApplication – Deletes a search service application.

Restore-SPEnterpriseSearchServiceApplication

Set-SPEnterpriseSearchServiceApplication – Sets the properties of a search service application for a farm.

Upgrade-SPEnterpriseSearchServiceApplication

SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy

Get-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy – Returns the search service application proxy.

New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy – Adds a site hit rule for a search application.

Remove-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy – Deletes a search service application proxy.

Set-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy – Sets properties of a search service application proxy.

SPEnterpriseSearchServiceInstance

Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance – Returns the search service instance for a farm.

Set-SPEnterpriseSearchServiceInstance – Sets the properties of a search service instance.

Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance – Starts an instance of a search service.

Stop-SPEnterpriseSearchServiceInstance – Stops an instance of a search service.

SPEnterpriseSearchSiteHitRule

Get-SPEnterpriseSearchSiteHitRule – Returns shared site hit rule.

New-SPEnterpriseSearchSiteHitRule – Output an SiteHitRule Object.

Remove-SPEnterpriseSearchSiteHitRule – Output an SiteHitRule Object.

SPEnterpriseSearchTopology

Export-SPEnterpriseSearchTopology – Saves an existing search topology.

Import-SPEnterpriseSearchTopology – Imports and activates a topology from an XML file.

SPExcelBlockedFileType

Get-SPExcelBlockedFileType

New-SPExcelBlockedFileType

Remove-SPExcelBlockedFileType

SPExcelDataConnectionLibrary

Get-SPExcelDataConnectionLibrary

New-SPExcelDataConnectionLibrary

Remove-SPExcelDataConnectionLibrary

Set-SPExcelDataConnectionLibrary

SPExcelDataProvider

Get-SPExcelDataProvider

New-SPExcelDataProvider

Remove-SPExcelDataProvider

Set-SPExcelDataProvider

SPExcelFileLocation

Get-SPExcelFileLocation

New-SPExcelFileLocation

Remove-SPExcelFileLocation

Set-SPExcelFileLocation

SPExcelServiceApplication

Get-SPExcelServiceApplication – Gets an {Excel Service} application object.

New-SPExcelServiceApplication -

Set-SPExcelServiceApplication – Sets a global property for an {Excel Services} application.

SPExcelUserDefinedFunction

Get-SPExcelUserDefinedFunction

New-SPExcelUserDefinedFunction

Remove-SPExcelUserDefinedFunction

Set-SPExcelUserDefinedFunction

SPFarm

Backup-SPFarm – Creates a backup of an individual database, Web application, or the entire farm.

Get-SPFarm – Returns the local SharePoint farm.

Restore-SPFarm

SPFarmConfig

Get-SPFarmConfig

Set-SPFarmConfig

SPFarmEncryptionKey

Update-SPFarmEncryptionKey – Changes the farm encryption key to a new value and re-encrypts all data currently encrypted with the current farm encryption key with the new one.

SPFeature

Disable-SPFeature – Disables an installed feature at a given scope.

Enable-SPFeature – Enables an installed feature at the given scope.

Get-SPFeature – Returns the features based on a give scope.

Install-SPFeature – Install a feature using the Feature.xml file.

Uninstall-SPFeature – Uninstalls an installed feature definition.

SPFeatureSet

Get-SPFeatureSet

New-SPFeatureSet

Remove-SPFeatureSet

SPFeatureSetMember

Add-SPFeatureSetMember

Remove-SPFeatureSetMember

SPHelpCollection

Get-SPHelpCollection

Install-SPHelpCollection – Install the provided help collection files.

Uninstall-SPHelpCollection

SPIdentityProvider

Get-SPIdentityProvider

New-SPIdentityProvider

Remove-SPIdentityProvider

Set-SPIdentityProvider

SPIisWebServiceApplicationPool

Get-SPIisWebServiceApplicationPool – Returns the specified Internet Information Services (IIS) Application pool.

New-SPIisWebServiceApplicationPool – Creates a new Web service application pool.

Remove-SPIisWebServiceApplicationPool – Completely deletes the specified Web service application pool.

Set-SPIisWebServiceApplicationPool – Changes the account used for the Identity of the specified application pool.

SPIisWebServiceSettings

Get-SPIisWebServiceSettings – Returns the common Web Service settings.

Set-SPIisWebServiceSettings – Configures one or more common settings for all Web services.

SPInfoPathAdministrationFiles

Export-SPInfoPathAdministrationFiles – Saves form templates on the SharePoint Central Administration Web site and UDCX files to a CAB file.

Import-SPInfoPathAdministrationFiles – Imports form templates and UDCX files located on the SharePoint Central Administration Web site.

SPInfoPathFormsService

Get-SPInfoPathFormsService – Returns the forms service settings in the farm.

Set-SPInfoPathFormsService – Sets paramaters for the InfoPath Forms Services.

SPInfoPathFormTemplate

Disable-SPInfoPathFormTemplate – Deactivate a form template from the specified site collection.

Enable-SPInfoPathFormTemplate – Activates a form template in the specified site collection.

Get-SPInfoPathFormTemplate – Returns an InfoPath form template.

Install-SPInfoPathFormTemplate – Installs an InfoPath form template on a farm.

Set-SPInfoPathFormTemplate – Sets properties of an InfoPath form template.

Start-SPInfoPathFormTemplate – Unquieces an InfoPath form template on a farm after an upgrade.

Stop-SPInfoPathFormTemplate – Disables an InfoPath form template on a farm before an upgrade.

Test-SPInfoPathFormTemplate – Validates that a form template can be browser-enabled.

Uninstall-SPInfoPathFormTemplate – Removes a form template from a farm.

Update-SPInfoPathFormTemplate – Upgrades all forms templates on the farm.

SPInfoPathUrl

Update-SPInfoPathUrl – Executes InfoPath XSN/UDC fix-up on SharePoint Services.

SPInfoPathUserAgent

Add-SPInfoPathUserAgent – Adds a user agent to a farm.

Get-SPInfoPathUserAgent – Returns a user agent or all the currently defined user agents for the farm.

Remove-SPInfoPathUserAgent – Removes a user agent.

SPInfoPathWebServiceProxy

Get-SPInfoPathWebServiceProxy – Returns the Web proxy settings for the Web application.

Set-SPInfoPathWebServiceProxy – Sets parameters for an existing SharePoint Web service application.

SPLogEvent

Get-SPLogEvent

SPLogFile

Merge-SPLogFile

New-SPLogFile

SPLogLevel

Clear-SPLogLevel

Get-SPLogLevel

Set-SPLogLevel

SPManagedAccount

Get-SPManagedAccount – Retrieves accounts registered in configuration database.

New-SPManagedAccount – Registers a new managed account.

Remove-SPManagedAccount – Removes a managed account from the farm.

Set-SPManagedAccount – Configures the managed account.

SPManagedPath

Get-SPManagedPath – Returns all managed paths that match the given criteria.

New-SPManagedPath – Creates a new managed path for the given Web application for all host header site collections.

Remove-SPManagedPath – Deletes the specified managed path from the specified host header or Web application.

SPMetadataServiceApplication

Get-SPMetadataServiceApplication – Get a MetadataWebServiceApplication instance

New-SPMetadataServiceApplication – Create a Metadata Shared Service Application

Set-SPMetadataServiceApplication – Set properties on a Metadata Shared Service Application

SPMetadataServiceApplicationProxy

Get-SPMetadataServiceApplicationProxy – Get a MetadataWebServiceApplicationProxy instance

New-SPMetadataServiceApplicationProxy – Create proxy for remote or local Metadata shared service application

Set-SPMetadataServiceApplicationProxy – Update metadata proxy settings

SPMetadataWebServicePartitionData

Clear-SPMetadataWebServicePartitionData

Export-SPMetadataWebServicePartitionData

Import-SPMetadataWebServicePartitionData

SPMobileMessagingAccount

Get-SPMobileMessagingAccount – Retrieves mobile messaging accounts for the specified Web application.

Set-SPMobileMessagingAccount – Configures the specified mobile messaging account.

SPObaSolutionPackage

New-SPObaSolutionPackage

SPObjectSecurity

Get-SPObjectSecurity – Returns the security information for the specified service application.

SPParentFarmTrust

Get-SPParentFarmTrust

New-SPParentFarmTrust

Remove-SPParentFarmTrust

Set-SPParentFarmTrust

SPPassPhrase

Set-SPPassPhrase – Sets the Passphrase to a new value.

SPProcessAccount

Get-SPProcessAccount

SPProduct

Get-SPProduct – Returns a list of the SharePoint related products installed in the farm and the versions of all updates installed for each of them.

SPProfileServiceApplication

New-SPProfileServiceApplication

Set-SPProfileServiceApplication

SPProfileServiceApplicationProxy

New-SPProfileServiceApplicationProxy

Set-SPProfileServiceApplicationProxy

SPProfileServiceApplicationTenant

Add-SPProfileServiceApplicationTenant

Export-SPProfileServiceApplicationTenant

Import-SPProfileServiceApplicationTenant

Remove-SPProfileServiceApplicationTenant

Set-SPProfileServiceApplicationTenant

SPResourceSecurity

Initialize-SPResourceSecurity

SPSearchService

Get-SPSearchService – Returns a search service.

Set-SPSearchService – Sets properties of a search service.

SPSearchServiceInstance

Get-SPSearchServiceInstance – Returns an instance of a search service.

Set-SPSearchServiceInstance – Sets properties of a search service instance.

SPSecureStoreApplication

Get-SPSecureStoreApplication

New-SPSecureStoreApplication

Remove-SPSecureStoreApplication

Set-SPSecureStoreApplication

SPSecureStoreApplicationField

New-SPSecureStoreApplicationField

SPSecureStoreApplicationServerKey

Update-SPSecureStoreApplicationServerKey

SPSecureStoreCredentialMapping

Clear-SPSecureStoreCredentialMapping

Update-SPSecureStoreCredentialMapping

SPSecureStoreGroupCredentialMapping

Update-SPSecureStoreGroupCredentialMapping

SPSecureStoreMasterKey

Update-SPSecureStoreMasterKey

SPSecureStoreServiceApplication

New-SPSecureStoreServiceApplication

Set-SPSecureStoreServiceApplication

SPSecureStoreServiceApplicationProxy

New-SPSecureStoreServiceApplicationProxy

SPSecureStoreTargetApplication

New-SPSecureStoreTargetApplication

SPSecurityTokenService

Get-SPSecurityTokenService

SPServer

Get-SPServer – Returns the server(s) in the farm that match the given identity.

Rename-SPServer – Renames a server that is currently connected to the farm.

SPServiceApplication

Get-SPServiceApplication – Return the specified service application.

Grant-SPServiceApplication – Grants a user account access to the Service Application.

Publish-SPServiceApplication – Share the specified local Service Application outside the farm.

Remove-SPServiceApplication – Deletes the specified service application on the local server.

Revoke-SPServiceApplication – Revokes a user’s access to a service application.

Set-SPServiceApplication

Unpublish-SPServiceApplication – Stop sharing the specified service application outside the farm.

SPServiceApplicationProxy

Get-SPServiceApplicationProxy – Returns an instance of the specified Service Application Proxy.

Remove-SPServiceApplicationProxy – Delete the specified service application proxy.

SPServiceApplicationProxyGroup

Get-SPServiceApplicationProxyGroup – Returns the proxy group for the specified service application.

New-SPServiceApplicationProxyGroup – Creates a new service application proxy group.

Remove-SPServiceApplicationProxyGroup – Completely deletes the specified service application proxy group.

SPServiceApplicationProxyGroupMember

Add-SPServiceApplicationProxyGroupMember – Adds a member to the service application proxy group.

Remove-SPServiceApplicationProxyGroupMember – Removes one or more proxies from the specified service application proxy group.

SPServiceContext

Get-SPServiceContext

SPServiceEndpoint

Get-SPServiceEndpoint

Set-SPServiceEndpoint

SPServiceInstance

Get-SPServiceInstance – Returns the services instance for a specific server or the farm.

Start-SPServiceInstance – Starts the Service Instance for a Service on a specific server or the farm.

Stop-SPServiceInstance – Stops the Service Instance for a Service.

SPSessionStateService

Disable-SPSessionStateService

Enable-SPSessionStateService

Get-SPSessionStateService

Set-SPSessionStateService

SPSharedServiceApplicationInfo

Receive-SPSharedServiceApplicationInfo

SPSingleSignOn

Disable-SPSingleSignOn – Disables the SharePoint Single Sign On service

SPSingleSignOnDatabase

Upgrade-SPSingleSignOnDatabase – Upgrades the SSO 12 data to a Secure Store database

SPSite

Backup-SPSite – Performs a backup of a site collection.

Get-SPSite – Returns all site collections that match the given criteria.

New-SPSite – Creates a new site collection at the specified URL.

Remove-SPSite – Completely deletes an existing site collection and all sub-sites.

Restore-SPSite – Restores a site collection.

Set-SPSite – Configures the specified sites.

SPSiteAdministration

Get-SPSiteAdministration – Returns a site administration object which allows a farm administrator to view certain information about site collections they may not have access to.

Set-SPSiteAdministration – Allows farm administrators to configure any site collection.

SPSiteSubscription

Get-SPSiteSubscription – Returns the site subscription for the given URL or all site subscriptions in the local farm.

New-SPSiteSubscription – Creates a new site subscription.

Remove-SPSiteSubscription – Removes a site subscription along with all contained site collections and settings.

SPSiteSubscriptionConfig

Get-SPSiteSubscriptionConfig

Set-SPSiteSubscriptionConfig

SPSiteSubscriptionMetadataConfig

Get-SPSiteSubscriptionMetadataConfig

Remove-SPSiteSubscriptionMetadataConfig

Set-SPSiteSubscriptionMetadataConfig

SPSiteSubscriptionSettings

Export-SPSiteSubscriptionSettings

Import-SPSiteSubscriptionSettings

Remove-SPSiteSubscriptionSettings

SPSolution

Add-SPSolution

Get-SPSolution

Install-SPSolution

Remove-SPSolution

Uninstall-SPSolution

Update-SPSolution

SPSolutionDeploymentLock

Remove-SPSolutionDeploymentLock

SPStateServiceApplication

Get-SPStateServiceApplication

New-SPStateServiceApplication

Set-SPStateServiceApplication

SPStateServiceApplicationProxy

Get-SPStateServiceApplicationProxy

New-SPStateServiceApplicationProxy

Set-SPStateServiceApplicationProxy

SPStateServiceDatabase

Dismount-SPStateServiceDatabase

Get-SPStateServiceDatabase

Initialize-SPStateServiceDatabase

Mount-SPStateServiceDatabase

New-SPStateServiceDatabase

Remove-SPStateServiceDatabase

Resume-SPStateServiceDatabase

Set-SPStateServiceDatabase

Suspend-SPStateServiceDatabase

SPSubscriptionSettingsServiceApplication

New-SPSubscriptionSettingsServiceApplication

Set-SPSubscriptionSettingsServiceApplication

SPSubscriptionSettingsServiceApplicationProxy

New-SPSubscriptionSettingsServiceApplicationProxy

SPTaxonomySession

Get-SPTaxonomySession – Get a TaxonomySession instance

SPTimerJob

Disable-SPTimerJob

Enable-SPTimerJob

Get-SPTimerJob

Set-SPTimerJob

Start-SPTimerJob

SPTopologyWebServiceApplication

Get-SPTopologyWebServiceApplication

Set-SPTopologyWebServiceApplication

SPTopologyWebServiceProxy

Get-SPTopologyWebServiceProxy

Set-SPTopologyWebServiceProxy

SPUsageApplication

Get-SPUsageApplication

New-SPUsageApplication

Remove-SPUsageApplication

Set-SPUsageApplication

SPUsageDefinition

Get-SPUsageDefinition

Set-SPUsageDefinition

SPUsageLogFile

New-SPUsageLogFile

SPUsageService

Get-SPUsageService

Set-SPUsageService

SPUser

Get-SPUser – Returns the user(s) that match a given search criteria.

Move-SPUser – Migrates a user account in .

New-SPUser – Adds an existing user to a site with the designated permissions.

Remove-SPUser – Removes a user from a web site.

Set-SPUser – Configures properties on an existing user.

SPUserProfilePhotoStore

Update-SPUserProfilePhotoStore

SPUserSolution

Add-SPUserSolution

Get-SPUserSolution

Install-SPUserSolution

Remove-SPUserSolution

Uninstall-SPUserSolution

Update-SPUserSolution

SPVisioExternalData

Get-SPVisioExternalData – Returns the settings for external data connections for a Visio Service application.

Set-SPVisioExternalData

SPVisioPerformance

Get-SPVisioPerformance – Returns the Visio Graphics Services settings for the performance of a Visio Service application.

Set-SPVisioPerformance – Sets performance properties for a Visio Services application.

SPVisioSafeDataProvider

Get-SPVisioSafeDataProvider – Returns the settings of a safe data provider for a Visio Services application.

New-SPVisioSafeDataProvider – Adds a new data provider to a Visio Services application.

Remove-SPVisioSafeDataProvider – Removes a data provider from a Visio Services application.

Set-SPVisioSafeDataProvider – Specifies a description of a safe data provider for a Visio Services application.

SPVisioServiceApplication

Get-SPVisioServiceApplication – Returns properties of a Visio Services application or a collection of Visio Services applications.

New-SPVisioServiceApplication – Adds a new Visio Services application to a farm.

Remove-SPVisioServiceApplication – Removes a Visio Services application from a farm.

Set-SPVisioServiceApplication – Sets the ServiceApplicationPool property of a Visio Services application.

SPVisioServiceApplicationProxy

Get-SPVisioServiceApplicationProxy – Returns properties of a Visio Services application proxy or a collection of Visio Services application proxies.

New-SPVisioServiceApplicationProxy – Adds a new Visio Services application proxy to a farm.

Remove-SPVisioServiceApplicationProxy – Removes a Visio Services application proxy from a farm.

SPWeb

Export-SPWeb – Exports a site collection, Web application, list, or library.

Get-SPWeb – Returns all sub-sites that match the given criteria.

Import-SPWeb – Imports a site collection, Web application, list, or library.

New-SPWeb – Creates a new sub-site under any existing site collection.

Remove-SPWeb – Completely deletes the specified Web.

Set-SPWeb – Configures the specified sub-site.

SPWebAnalyticsServiceApplication

Get-SPWebAnalyticsServiceApplication – Returns the settings for a Web Analytics Service application.

New-SPWebAnalyticsServiceApplication – Adds a new Web Analytics Service application to the farm.

Set-SPWebAnalyticsServiceApplication – Sets properties of a Web Analytics Service application.

SPWebAnalyticsServiceApplicationProxy

New-SPWebAnalyticsServiceApplicationProxy – Adds a new Web Analytics Service application proxy to the farm.

SPWebApplication

Get-SPWebApplication – Returns all Web applications that match the given criteria.

New-SPWebApplication – Creates a new Web application within the local farm.

Remove-SPWebApplication – Deletes the specified Web application.

Set-SPWebApplication – Configure the specified Web application.

SPWebApplicationExtension

New-SPWebApplicationExtension – Creates a new zone instance for the Web application.

SPWebApplicationHttpThrottling

Disable-SPWebApplicationHttpThrottling

Enable-SPWebApplicationHttpThrottling

SPWebApplicationHttpThrottlingMonitor

Set-SPWebApplicationHttpThrottlingMonitor

SPWebApplicationHttpThrottlingMonitors

Get-SPWebApplicationHttpThrottlingMonitors

SPWebApplicationSiginRedirectUrl

Set-SPWebApplicationSiginRedirectUrl

SPWebPartPack

Get-SPWebPartPack – Return the Web part packages installed for the specified scope.

Install-SPWebPartPack – Installs the specified Web part package to the specified location.

Uninstall-SPWebPartPack – Uninstall the specified Web part package.

SPWebTemplate

Get-SPWebTemplate – Displays all globally installed site templates that match the given identity.

Install-SPWebTemplate – Installs the given site template.

Set-SPWebTemplate – Changes the title and description of an installed site template.

Uninstall-SPWebTemplate – Uninstall the given site template.

SPWordConversionServiceApplication

New-SPWordConversionServiceApplication – Creates a new service application.

Set-SPWordConversionServiceApplication – Sets parameters on a service application.

SPWordConversionServiceApplicationProxy

New-SPWordConversionServiceApplicationProxy – Creates a new service application proxy.

SPWorkflowConfig

Get-SPWorkflowConfig – Returns workflow settings for the specified Web application.

Set-SPWorkflowConfig – Configures the workflow settings for the specified Web application.