Ana içeriğe atla

Bilgisayar Ağları Dersinin Bildirisi

Görüntülü Toplantı(Video Konferans) Nedir?

2televizyon Video konferans, farklı noktalardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşmek için birçok soruna katlanmak yerine, ofisinden diğer ofisteki insanlarla gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkânları sunmaktadır. Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak çalışma ve veri paylaşımını (sunum yapma, teknik çizimler, bütçe dosyaları, …) yapabilmektedir. Hatta ortak çizim veya uygulamayı karşılıklı olarak kullanabilmektedirler. Katılımcılar, mikrofon ve kamera vasıtasıyla diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için televizyon veya bilgisayar monitöründen faydalanmaktadırlar. Video konferans, yüz yüze görüşme konforunun çeşitli cihazlarla icra edilmeye çalışılan bir şeklidir.

Görüntülü Toplantının Cazip Yanları

    Farklı şubelerde bulunan yöneticilerin toplantı amacıyla merkeze gelmesi ile oluşan zaman kaybına son veriyor. Takım çalışmasını pekiştiriyor. Video konferans sayesinde anında toplantı yapabilme imkânları doğmaktadır. Dolayısıyla çok hızlı kararlar verme imkânları sunuyor. Yöneticiler ile anında iletişim imkânı sayesinde, üretkenlik artarak, kilit nokta da (şirket yöneticileri, firma içinde başarılı personel) bulunan insanların üretkenliği artmış olacaktır. Toplantı yapabilmek amacıyla katlandığı birçok zahmetten kurtulan yöneticilerin moral bakımından çöküntüye uğramaları daha aza inecek. Araştırmaların da gösterdiği gibi seyahat harcamaları firmalara büyük bir külfet getirmektedir. Video konferans sayesinde seyahat harcamaları şaşırtıcı derecede azalacak. Mobiliteyi artırır. Bu sayede yer ve mekan bağımlılığı ortadan kalkarak farklı noktalardan toplantılara katılabilme imkanı doğmuş olacak. Hatta elde taşınan dizüstü bilgisayarlar sayesinde, toplantı yapabilmek için mekana bağımlılık da ortadan kalkmaktadır. Video konferans daha verimli toplantılar sağlayacak, bunun yanında kısa zaman diliminde daha fazla toplantı yapabilme imkânı doğduğu için, zaruretten dolayı yapılamayan toplantıların yapılabilmesi imkanı doğacak. Maliyet ve zaman sorunları sebebiyle toplantıya iştirakler mümkün olduğunca asgari seviyede tutulmaktaydı. Video konferans, maliyet ve zaman sorununu en aza indirdiği için daha yüksek katılım ile toplantı düzenleme olanağı sağlıyor. Aslında firmalar, toplantı amacıyla farklı şehirlere değerli çalışanlarını göndererek kaza riskini de göze almış oluyorlar. Video konferans sistemi sayesinde seyahat zorunluluğu ortadan kalktığı için yönetici kademesinin güvenliğini de artırmış oluyoruz. Firma bazında çalışanlara yapılacak eğitimde, Video konferans sisteminden faydalanarak, eğitim giderlerini çok ucuz ve daha sıklıkla imkan sağlanacak.

Görüntülü Toplantı'nın Kullanıldığı Alanlar  

    videokonf Uzaktan eğitim amaçlı çalışmalar. Uzak noktalarda bulunan insanlarla toplantılar Sağlık ve tıp alanında kullanım; bilgi paylaşımı. 'Dünyanın herhangi bir noktasında ilk defa gerçekleştirilen bir ameliyatın başka bir noktadan etkileşimli izlenebilmesi gibi.' Gözetim alanları(Mağaza,Havalimanları vs.) Bankacılık Sigortacılık.'Ekspertiz kaza yerindeki aracın yanında merkezle irtibat kurarak hasar tespitini direk merkeze ulaştırabilir'. Görüntülü telefonlar

Veri Hatları

Video konferans sistemleri genellikle ISDN ve IP hatları üzerinden olmak üzere iki farklı şekilde taşınabiliyor. Ayrıca bu hatları birbirine dönüştüren üniteler(Gateway) de bulunmakta. Böylelikle ister ISDN olsun ister IP olsun, her türlü arama yapılabilmekte.

    ISDN Üzerinden:
    Avrupa'da oldukça yaygın bir şekilde bulunuyor. Hatta herkesin kartvizitinde e-mail adresi bulunması nasıl doğal bir hal aldı ise, yaygınlaştı ve kullanılmaya başladı ise, dünyada ISDN numarası kartvizitlerde yavaş yavaş yerini almaya ve kullanılmaya başladı bile. Kartvizitlerde yazan ISDN numarasının anlamı, kartvizit sahibine kartvizitte yazan numarayı çevirerek kontak kurup, kart sahibi ile gerçek zamanlı olarak Video konferans yapabileceğiniz anlamına geliyor. ISDN hatları üzerinden video konferans nasıl gerçekleşiyor? ISDN hattı, görüntü, ses ve veri taşıyabilmesi sebebi ile, veri alışverişi için hem bilgisayarınıza bağlayabiliyor, hem telefon olarak kullanabiliyor hem de görüntü taşıyabiliyorsunuz. ISDN Telekom santrallerinden alınırken, BRI veya PRI olarak alınıyor. Bir PRI, 30 BRI hattının toplamından oluşuyor. Her BRI da 2 kanaldan oluşuyor. Her kanal 64 KB.'lik bir hat hızı sağlıyor. Dolayısıyla 1 BRI size 128 Kb. hız sağlıyor. Video konferans gerçekleştirmek için 3 BRI yeterli oluyor ve kaliteli bir sistem sunuyor. ISDN hatlarla yapılan görüşmelerde ücretlendirme kontör hesabına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla veri hatları gibi 24 saat hat kullanımda olsa bile aynı ücret ödenmesi yerine kullanıldığı süre boyunca ödeme yapılıyor. Mesela 3 BRI hattı kullanarak 1 saat yapılan bir video konferans görüşmesi için ödeyeceğiniz ücret, aynı lokasyanla yapacağınız 1 saatlik telefon görüşmesinin 6 katı(1 BRI 2 kanal, 3 BRI 6 kanal) olacaktır. IP Üzerinden:
    Dünyanın en yaygın protokolü olan IP ile Video konferans çözümleri aslında yayılımcılık açısından bakıldığında oldukça avantajlı bir durumda. Çünkü bu protokol, internetin dili durumunda olması sebebiyle artık hemen hemen her ortamda kullanılıyor. IP Protokolü, evimizde kullandığımız telefon hatlarından tutun da, yüksek veri hatlarına sahip olan ATM, Frame-Relay, ADSL, SDSL, Leased Line hatlarına kadar birçok hat üzerinde taşınabiliyor. Yüksek hat hızlarına sahip olan firmalar, video taşıma işini sahip oldukları hatlar üzerinde yapmaktadırlar. Bunun için IP tabanlı bir haberleşmede, şubeleri ile profesyonel bir konferans yapılabilme imkanı yakalanabilmektedir. IP hatları kullanmanın avantajı ise, bu hatların kiralık olması sebebiyle ücretlendirmesi genellikle sabit ve aylık olduğundan, hat ne kadar kullanılırsa kullanılsın ücretlendirme sabittir. Ayrıca bu hatlar üzerinden, ses ve veri taşıma işlemlerinin de yapılabilmesi sebebiyle aynı hattı şubeler arasında haberleşme ve bilgisayarların birbirine bağlanması(network) amacıyla kullanabiliyorsunuz.

Görüntülü Toplantı Türleri

Video konferans türleri iki ana başlık altında bulunmaktadır. Bunlardan birisi oda tipi video konferans, diğeri ise masaüstü video konferanstır. Bununla birlikte bazı çevrelerin konferans türü olarak kabul ettiği, bazılarının kabul etmediği üçüncü bir konferans türü ise internet üzerinden video konferans olup, masaüstü video konferans ile yaklaşık aynı özellikleri taşımaktadır.

Oda Tipi Video Konferans

tektelevizyon Oda tipi olanlarda donanım olarak video konferans cihazı, mikrofon, hoparlör, kamera bulunuyor. Mikrofon çok hassas bir özelliğe sahip olup, oda içersindeki konuşmaları çok rahat bir şekilde alabiliyor. Kamera ise uzaktan kumandalı veya sese duyarlı olmak üzere değişiyor. Kamera, kumanda veya sese dayalı olarak istenilen tarafa dönebilme, büyütme, küçültme yapabilme gibi özellikleri üzerinde barındırıyorlar. Uzaktan kumandalı kameralarda toplantıya katılanlardan bir kişi toplantı esnasında kamerayı uzaktan kumanda ile kontrol edebiliyor. Şayet kamera sese duyarlı olursa, kamera otomatik olarak konuşulan tarafa doğru kendiliğinden çevriliyor. Şayet aynı anda birkaç kişi konuşuyorsa bu kez kamera, masadakilerin tümünün görüntüsünü karşı tarafa ulaştırıyor. Görüntüler, video konferans cihazı vasıtayla dijital paketlere dönüştürülerek diğer uç noktalara ulaştırılırken, aynı olayın tersi bu kez karşı noktadan gelen görüntü ve ses paketlerini bu cihazlar alarak görüntünün kodunu çözüp görüntüyü televizyona, sesi hoparlörden konferans salonundakilere iletiyor. Görüntü ve ses iletimi sırasında hem ses hem de görüntü üzerinde sıkıştırma işlemi uygulanıyor. Böylece hat üzerinde bant genişliği olarak bir tasarruf sağlanmış olmaktadır. Sıkıştırma sayesinde özellikle düşük bant genişliklerinde imkânsız olabilecek Video konferansların gerçekleşmesi sağlanır.

Oda tipi video konferans, birden fazla insanın bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmesine imkan verir. Kulanım kolaylığı bakımından düşünecek olursa oldukça basittir. Bir kez kurulumu gerçekleştirildikten sonra, uzaktan kumanda cihazları ile kullanılabilmektedir. Bu konferansa katılanların toplantıyı yürütebilmeleri için ek bir eğitime ihtiyaçları bulunmamaktadır.

Oda tipi sistemlerin pahalı olmasının altında yatan sebep; gerek kullanılan kamera, gerek mikrofon, gerekse diğer cihazlar olsun, masaüstü konferans cihazlarına göre oldukça yetenekli olmasından kaynaklanmaktadır.

Oda sistemlerini kullanmak yoluyla ayrıca internete veya kendi bulunduğunuz ağa görüntü yayınlamanız mümkün olmaktadır. Gerek konferans sırasında gerekse normal şartlarda konferansı ya da kameranın aldığı görüntü ile mikrofonun aldığı sesi yayınlayabilirsiniz. Böylelikle konferansta yer almadan sadece izleyici olarak bir çok katılımcıya ulaşmak mümkün olmaktadır.

Masaüstü Video Konferanskamera ekrandaadam

Masaüstü video konferansta tüm işlemler, masanızda bulunan bilgisayar aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Masaüstü video konferans için gerekli olan bileşkeler; bilgisayara takılan bir Video konferans kartı, küçük bir kamera, mikrofon ve video konferans yazılımlarından oluşuyor. Masaüstü video konferanslarda adından da anlaşılacağı gibi, masa başında oturarak diğer insanlar ile karşılıklı toplantı ve görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla oda tipinde olduğu gibi, birkaç kişinin bir araya toplanarak diğer noktalarda bulunan insanlarla toplantı düzenlemeye kalkışmaları sonucu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini imkansız hale getirecektir. Çünkü masaüstü konferans sistemleri, daha çok tek kişinin kullanabileceği bir yapıdadır.

Masaüstü video konferans sistemleri genellikle, masa başındaki kişiye tahsis edilmiş bir sistemdir. Masaüstü video konferanslarda oda tipi video konferans ünitelerinde olduğu gibi; IP ve ISDN üzerinden haberleşebiliyorlar.

Haberleşme işlemini PC sağlıyor. Gidip gelen seslerin ve görüntülerin paketlenmesi, sıkıştırılıp gönderilmesi işlemleri PC üzerinden gerçekleştirilmesi sebebi ile, fazla bir donanım ihtiyacı gerektirmiyor. Encode, Decode işlemlerini bilgisayarınız gerçekleştiriyor. Mikrofon ve kamera oda tipi sistemlere göre oldukça ucuz. Ayrıca görüntüleri göstermek için bir televizyon ekranına ihtiyacınız bulunmamasından dolayı maliyeti oda tipi video konferans sistemlerine oranla oldukça düşüyor.

Masaüstü video konferans sistemleri aynı bina içinde dahi kullanılabiliyor. Bunun ana sebebi ise; yukarıda da bahsettiğimiz gibi maliyetinin oldukça ucuz olması. Masaüstü konferans ünitelerinin ucuzluğundan dolayı sıklıkla tercih ediliyor. Masaüstü video konferans ünitelerinin konforu ( ses ve görüntü kalitesi ) büyük ölçüde, PC' nin işlem gücü, ekran kartı ve bilgisayar ekranının kalitesine bağlıdır.

Çoklu Konferanslar  

4televizyon Gerek oda tipi sistemler olsun gerekse kişisel masaüstü sistemleri olsun aynı anda 2'den fazla noktayla video konferans yapmak mümkün. Ekranı bölmek ya da konuşan kişiyi ekranda göstermek yoluyla ikiden fazla farklı noktanın çoklu konferans yapabilmeleri sağlanabilmekte. Bu işlem için kullanılan MCU (Multipoint Conferencing Unit) adı verilen üniteler kullanılmaktadır. Çoklu konferanslar sayesinde bir video konferanstan beklediğiniz her şeyi ikiden fazla noktaya taşıyorsunuz. Yani yol, zaman gibi kritik konularda elde ettiğiniz kazanç ve bunun yanında oluşan verimlilik ve katılım en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Görüntülü Telefonlar 

gtelefon Oda tipi sistemlerin ve masaüstü sistemlerin dışında yeni eğilimler de görüntülü telefonlar. Bir video konferans sisteminden beklenen her şey bu telefonlar ile mümkün olmakta. Masaüstü kişisel sistemlere benzer ürünlerdir. IP ve ISDN çalışabilirler.

Ayrıca görüntülü haberleşme sistemleri devlet ve askeri çözümlerde, farklı standartlarda ve değişik ortam koşullarına uyumlu olacak şekilde hazırlanan özel ürünler kullanılmaktadır. Su geçirmezlik, sarsıntıya dayanıklılık, sıcaklık ve nem önlemi, ...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Olasılıksız - Kitap Yorum

Olasılıksız hayatımda okuduğum en iyi kitaptı. Tek çırpıda hiç sıkılmadan, eğlenerek okudum bu kitabı, tavsiyem sizinde okumanız.Kitabın kapağı ve içeriği ile ilgili kısa bilgi aşağıdadır.Olasılık, tahmin, düşünceler, nöbetler, karışıklıklar, ileriyi görebilme zannı, dejavu ve tabii ki olasılıksız şeyler. Bu kelimelerle içli dışlı olabileceğiniz, bütün bu kelimelerin yaşamdaki yerini kavrayabileceğiniz müthiş bir uyarlama.Adam Fawer' ın ortaya çıkardığı bu uyarlama romanın müthiş bir çalışmanın ve araştırmanın sonucu ortaya çıktığının kitabın başından sonuna kadar farkındasınız. Bu uyarlamasını, derin araştırmalarıyla birleştirip romanı tekdüzelikten çıkarıp müthiş bir yere koyduğu için de Fawer' a müteşekkir oluveriyorsunuz. Sıkıcı diye nitelendirebileceğiniz teorik bilgileri bile bir çırpıda okuyuveriyorsunuz. Teorik bilgiler dahi olaylarla sonuna kadar bağlantılı aktarılmış. Tekdüzelikten çıkmış bir roman; olasılıksız. Her an olayın kurgusunun değişmesi olasılık dahilinde. …

.Net 3.5 SP1 – Full Install Packages (Tam Kurulum)

.Net Framework 3.5 SP1 ‘i bilgisayarınıza kurmak istediğinizde normal şartlar altında Microsoft ‘un sitesinde 2.7 mb ‘lik bir dosya indirir ve kurulum işlemlerinizi bu dosya üzerinden yaparsınız. Ancak bu indirmiş oluğunuz dosya yaklaşık 220 mb ‘lik veriyi internetten indirerek kurulum yapmaktadır. İnternet çıkışına izin verilmeyen kurumlar ve kuruluşlar için bu durum bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü aşağıdaki link yardımı ile tam yükleme paketini indirdikten sonra hiç internet ihtiyacınız olmadan .Net 3.5 SP1 ‘i kurabilmeniz mümkün olacaktır.Link

Çoklu Dil Desteği – Veri Tabanı Tasarım Örnekleri ile

Zaman içerisinde karşımıza çok farklı projeler gelebilmektedir. Ancak bu projeler içerisinde özellikle de global ölçekli ya da bu ölçekte uygulama geliştiren firmalarda bazı temel gereksinimler sürekli olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu gereksinimlerden biri ve belki de en önemlisi olan çoklu dil desteğinin veri tabanı (DB) katmanında nasıl yapıldığını kısa ve hızlıca inceliyor olacağız.Öncelikle çoklu dil desteği dediğimizde aklımıza gelen ilk çözüm yolu *.resx dosyalarını kullanmak gelmektedir. Ancak bu uzaktan yönetilen ya da anlık olarak metin değişikliği gereksinimi bulunan uygulamalarda bazı ufak problemler çıkartabilmektedir.Ne gibi problemler derseniz; iki grupta inceleyebiliriz. Web projeleri ve windows üzerinde çalışan projeler.Web projelerinde IIS üzerinde yer alan bir *.resx dosyasını değiştirdiğinizde son kullanıcı tarafında etkisi hemen görülmeyebilir. Cache mekanizmaları sebebiyle ortalama 15-30 dakika arasında bir görüntüleme süre farkı ile karşılaşabiliriz. Faha köt…