VSTO 2008 – Calendar İçerisinde Yer Alan Kayıtlara Erişebilmek

Uygulama geliştirirken zaman içerisinde sıklıkla kullanmış olduğumuz Office uygulamalarına uygulama tarafında işlemler yaptırmamız gerekebiliyor. Özellikle de masaüstü ve web uygulamalarında outlook uygulamasına erişebilme ihtiyacımız da sık sık gündeme gelebiliyor. Bu işlemleri de .Net bünyesinde yer alan interop.Outlook ve office isim alanları ile sorunsuzca gerçekleştirebilmemize olanak vardır.

Fakat bazı durumlarda uygulamalar üzerinde office uygulamalarına değil de Office uygulamaların içerisinde uygulamalar geliştirmek gerekebiliyor. Bu noktada yapılması gereken daha önceki yazılarımızdan da açıkladığımız gibi Visual Studio Tools for Office 2008 (VSTO 2008) yardımı ile Office 2007 System uygulamalarına add-in yazmak olacaktır.

Not: Office System 2003 için add-in yazmak istediğimizde VSTO 2005 yardımı ile uygulama geliştirmemiz gerekmektedir. Ayrıca Office System 2003 sürümünün SP1 ve SP2 sürümlerinin bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.

Biz bu yazımızda Outlook uygulamasına bir add-in oluşturma yardımı ile takvime kayıtlı olan toplantı ve randevuları görüntüleyeceğiz.

Peki, neden bu tür uygulama ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin, Outlook üzerinde yeni bir randevu talebi yaptığınızda aynı zaman aralığına birden fazla kayıt yapabilme olanağınız vardır. Bu işlemi outlook açılırken koyacağınız bir kontrol ile engelleyebilirsiniz. (Not: Yeni bir tablantı talebi esnasında aynı zaman aralığında birden fazla kayıt varsa otomatik olarak reddet seçeneği bulunmaktadır. Ancak bu işlem randevu taleplerinde olmamaktadır.) Ayrıca Outlook uygulamasının sağ köşesinde yer alan todo bar uygulamasında tek günlük gösterilen kayıtları haftalık ya da daha farklı bir varyasyon ile gösterilmesine olanak tanıyabilmeniz mümkündür. Ayrıca bu belirttiğim seçenekler dışında aklımıza gelmeyen daha bir çok ihtimal dahilinde kullanılabilmesi mümkündür.

Bu kadar açıklamadan sonra uygulamamızı sağlayacak olan metodu oluşturalım ve kod üzerinde açıklamaya devam edelim.

Bu aşamada yapılması gereken Visual Studio 2008 yardımı ile yeni bir proje oluşturmak olacaktır. Çalışacak olan proje şablonu ise Office tabının içerisinde yer alan Outlook 2007 add-in olacaktır.

ThisAddin.cs
public void GetAllCalendarItems()
{
    Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application oApp = null;
    Microsoft.Office.Interop.Outlook.NameSpace mapiNamespace = null;
    Microsoft.Office.Interop.Outlook.MAPIFolder CalendarFolder = null;
    Microsoft.Office.Interop.Outlook.Items outlookCalendarItems = null;

    oApp = new Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application();
    mapiNamespace = oApp.GetNamespace("MAPI"); ;
    CalendarFolder = mapiNamespace.GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderCalendar);//GetFolder("test");
    outlookCalendarItems = CalendarFolder.Items;
    outlookCalendarItems.IncludeRecurrences = true;

    foreach (Microsoft.Office.Interop.Outlook.AppointmentItem item in outlookCalendarItems)
    {
        if (item.IsRecurring)
        {
            Microsoft.Office.Interop.Outlook.RecurrencePattern rp = item.GetRecurrencePattern();
            DateTime first = new DateTime(2008, 8, 31, item.Start.Hour, item.Start.Minute, 0);
            DateTime last = new DateTime(2008, 10, 1);
            Microsoft.Office.Interop.Outlook.AppointmentItem recur = null;

            for (DateTime cur = first; cur <= last; cur = cur.AddDays(1))
            {
                try
                {
                    recur = rp.GetOccurrence(cur);
                    MessageBox.Show(recur.Subject + " -> " + cur.ToLongDateString());
                }
                catch
                { }
            }
        }
        else
        {
            MessageBox.Show(item.Subject + " -> " + item.Start.ToLongDateString());
        }
    }

}

Outlook içerisinde yer alan bir uygulama erişbilmek için Office.Interop.Application sınıfını kullanmak gerekmektedir. Bu sınıf yardımı ile calendar nesnesine erişip işlem yaptırabilmemiz mümkündür. Ayrıca CalendarFolder içerisinde yer alan varsayılan takvime erişebilmek için yukarıdaki kod parçasını kullanabiliriz. Farklı isim bir calendara erişebilmek için ise yan tarafta yorum satırı yapılmış olan bölümü kullanabilmeniz mümkündür. Ayrıca randevular ve toplantıların Appointment sınıfı içerisinde tutulduğundan bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Biraz önce calendar içerisinde yer alan değerleri AppointmentItem değerleri ile foreach döngüsü ile döndürdüğümüzde AppointmentItem 'ın değerleri bizim aradığımız sonuçlar olacaktır.

Bu yazımızda Outlook takvime kaydedilen randevu ve toplantılara ilişkin kayıtlara nasıl erişebileceğimizi ve bu değerleri ne amaçla kullanabileceğimizi açıklamaya çalıştık.

Umarım yararlı olabilmiştir.

Turhal Temizer

info@turhaltemizer.com

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Ad Code

Responsive Advertisement