VSTO 2008 – Kod ile Calendar New Appointment İşlemi

Uygulama geliştirirken zaman içerisinde sıklıkla kullanmış olduğumuz Office uygulamalarına uygulama tarafında işlemler yaptırmamız gerekebiliyor. Özellikle de masaüstü ve web uygulamalarında outlook uygulamasına erişebilme ihtiyacımız da sık sık gündeme gelebiliyor. Bu işlemleri de .Net bünyesinde yer alan interop.Outlook ve office isim alanları ile sorunsuzca gerçekleştirebilmemize olanak vardır.

Fakat bazı durumlarda uygulamalar üzerinde office uygulamalarına değil de Office uygulamaların içerisinde uygulamalar geliştirmek gerekebiliyor. Bu noktada yapılması gereken daha önceki yazılarımızdan da açıkladığımız gibi Visual Studio Tools for Office 2008 (VSTO 2008) yardımı ile Office 2007 System uygulamalarına add-in yazmak olacaktır.

Not: Office System 2003 için add-in yazmak istediğimizde VSTO 2005 yardımı ile uygulam geliştirmemiz gerekmektedir. Ayrıca Office System 2003 sürümünün SP1 ve SP2 sürümlerinin bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.

Biz bu yazımızda Outlook için add-in yardımı ile Calendar nesnesine nasıl kayıt eklemeye göz atacağız.

Bu aşamada yapılması gereken Visual Studio 2008 yardımı ile yeni bir proje oluşturmak olacaktır. Çalışacak olan proje şablonu ise Office tabının içerisinde yer alan Outlook 2007 add-in olacaktır.

ThisAddin.cs kod bloğunun içerisinde outlook açıldığı anda yapılacak işlemleri yapabilmeniz mümkündür. İstersenizde mainRegionForm ekleyerek outlook içerisinde istediğiniz bir menünün altında uygulamanızın çalışmasına olanak tanıyabilirsiniz. Biz işlemlerimizi outlook 'un çalışması anında yapacağız.

Visual Studio üzerinden outlook 'ta yeni bir randevu talebi yapabilmemiz için Outlook.Appointment sınıfına ait olan özellikleri kullanmamız yeterli olacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan kod bloğu aşağıdaki gibi olacaktır.

ThisAddin.cs
Outlook.AppointmentItem newAppointment = (Outlook.AppointmentItem)this.Application.CreateItem(Microsoft.Office.Interop.Outlook.OlItemType.olAppointmentItem);
newAppointment.Start = DateTime.Now.AddHours(2);
newAppointment.End = DateTime.Now.AddHours(3);
newAppointment.Location = "ConferenceRoom #2345";
newAppointment.Body ="Bla bla şirketi için grup projesidir.";
newAppointment.AllDayEvent = false;
newAppointment.Subject = "Group Project";
newAppointment.Recipients.Add("Turhal Temizer");
Outlook.Recipients sentTo = newAppointment.Recipients;
Outlook.Recipient sentInvite = null;
sentInvite = sentTo.Add("Murat Borlu");
sentInvite.Type = (int)Outlook.OlMeetingRecipientType.olRequired;
sentInvite = sentTo.Add("Hakan Bayısın");
sentInvite.Type = (int)Outlook.OlMeetingRecipientType.olOptional;
sentTo.ResolveAll();
newAppointment.Save();
newAppointment.Display(true);

Belirtmiş olduğumuz bu kod bloğunu ThisStartup olayına eklersek outlook açıldığı anda yeni bir randevu kaydını gerçekleştirecektir.

Aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Burada yer alan bütün özelliklere kod içerisinden kayıtlar eklenmiştir. Ben dışarıdan eklenebilen bölümleri form üzerine eklemiş olduğum kontroller yardımı ile yapabilir miyim? Evet yapılabilir. Yazının başında da bahsettiğimiz üzere MainRegionForm olarak geliştirilmiş olan uygulamalarda eklemiş olduğumuz kontrolleri sanki windows form uygulaması geliştirmişiz gibi kullanbilmemiz mümkündür.

Bir sonraki yazımızda Calendara eklemiş olduğumuz kayıtları nasıl listeleyebileceğimizi inceleyemeye çalışacağız.

Umarım yararlı olabilmiştir.

Turhal Temizer

info@turhaltemizer.com

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Ad Code

Responsive Advertisement