Silverlight: Merged Dictionaries

Silverlight ile uygulama geliştirirken resource dosyalarını kullanmanın en pratik yoludur MergedDictionaries. Ancak bunu kullanabilmek için çok az XAML bilmek gerekmektedir ve kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

< ResourceDictionary >
    < ResourceDictionary.MergedDictionaries >
        < ResourceDictionary Source="BlueResourceDictionary.xaml" / >
    < / ResourceDictionary.MergedDictionaries >
< / ResourceDictionary >


 Bazı uygulama geliştiriciler "bu kullanımı kod ile yapabilir miyiz?" ya da "nasıl yapabiliriz?" şeklinde sorular sormaktadırlar. Bu mümkündür ve kullanım şekli aşağıdaki gibidir.


 var dictionary = Application.Current.Resources; dictionary.MergedDictionaries.Clear();
var dict = new ResourceDictionary { Source = new Uri("Blue.xaml", UriKind.Relative) };
dictionary.MergedDictionaries.Add(dict);Kolay gelsin...
Yorum Gönder

0 Yorumlar

Ad Code

Responsive Advertisement