Ana içeriğe atla

Asp.Net MVC – Microsoft Report Yardımı ile Raporlama

Asp.Net MVC Framework ile geliştirilen uygulamalar oldukça fazlalaşmaya başladı. Bu artış ile birlikte uygulamaların içerisinde yapılacak işlemlerden beklenen beklentilerde o oranda artmaktadır. Önceleri sadece verileri göstersin, rahatça veri tabanına kayıt yapalım, silelim, güncelleme yapabilmesi gibi yetkinlikleri basitçe yapabilmesi kolaylık olarak görülürken bir süre sonra kullanmış olduğumuz master page 'in tasarımını da kolayca yenileyebilelim, toolbox içerisinde yer alan bileşenleri artsın, code snippet lar eklensin gibi bir çok istek oluşmuş ve bunlar yapılabilmiştir. Ancak bu noktada code snippet lar dışında bahsedilen diğer özellikler zaten yapılabiliyorken geliştiricilerin önceliğinden ötürü fazla göz önünde değillerdi. Biz de daha önce hazırlamış olduğumuz yazıları bu doğrultuda yönlendirerek beklentileri karşılamaya çalıştık. Şimdi ise MVC 'ten yeni beklentimiz *.RDLC uzantılı dosyaların MVC uygulamaların içerisinde görüntülenmesi için yapılması gereken işlemleri inceliyor olacağız.

Geliştirecek olduğumuz uygulamayı Visual Studio 2008 ve .Net Framework 3.5 üzerinde geliştiriyor olacağız. Visual Studio 2008 üzerinde uygulama şablonunu  MVC 2 ile geliştireceğimizi düşündüğümüzde .Net sürümünün 3.5 SP1 olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Zaten aksi bir durum söz konusu ile sisteminize MVC 2 sürümünü kuramayacak ve hata alacaksınızdır. Eğer ki Windows 7 kullanılıyor ve kurarken sorun yaşıyorsanız bu bağlantı yardımı ile sorununuzu çözebilir ve işlemlerinize sorunsuzca devam edebilirsiniz.

Hazırlayacağımız örnek için boş bir MVC2 uygulama oluşturarak başlıyoruz.

mak88_1

Proje oluştuğuna göre veri tabanından verileri çekip kullanabilmek için uygulama üzerinde gerekli tanımlamaları yapmak gerekiyor. Ado.Net Entity Data Model yardımı ile veri tabanında yer alan nesneleri kolayca oluşturup kullanabileceğimiz için bu şablonu seçerek adımlara devam ediyoruz.

mak88_2

Veri tabanı bağlantısı için gerekli olan connection string oluşturulur.

mak88_3

Veri tabanı ile bağlantı için gerekli olan cümle oluşturulduktan sonra bundan yararlanarak Northwind veri tabanı içerisinde yer alan tablo, view ve sp leri görüntülüyor olacağız. Örneğimizde Customer tablosundan yararlanacağımız için sadece bu tablo seçilerek işlemi tamamlıyoruz.

mak88_4

Bir sonraki adım da RDLC raporu oluşturmak için Content dizininin içerisine Reports klasörünü oluşturuyor ve içerisine Report.rdlc 'i aşağıdaki şekilde ekliyoruz.

mak88_5

Eklemiş olduğumuz report şablonu arka plan bir veri yapısı ile çalışmaktadır. Bu dataset, entity model ya da herhangi bir generic koleksiyon olabilmektedir. Biz eklemiş olduğumuz Northwind Entities içerisinde yer alan Customers tablosunda yararlanabilmek için Model katmanının içerisine Customer.cs 'i ekleyerek aşağıdaki kod bloğunu ekliyoruz.

mak88_6

[C#]
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace RDLC.Models
{
    public class Customer
    {

        public static List<RDLC.Models.Customers> GetAllCustomers()
        {
            var entities = new NorthwindEntities1();
            var x = from c in entities.Customers
                       select c;
            return x.ToList();
        }
    }
}

Hazırlamış olduğumuz kullanıcı listesi getiren generic list 'i report şablonu üzerinde gösterip kullanabilmemiz gerekmektedir. Bunun için Data menüsünün altında yer alan ShowDataSource seçeneği yardımı ile kullanılabilecek olan veri modellerini görüntüleyebiliriz.

mak88_7

Not: Eğer ki data menüsünün altında Show Data Sources seçeneğini görüntüleyemediyseniz bağlantı üzerinden yapmanı gereken işlemleri bulaibilirsiniz.

Raporu ekledikten sonra görüntülemek istediğimiz verileri Website Data Sources kısmından rapor ekranına sürükleyerek görüntülenmesi için gerekli olan işlemleri hazırlamış bulunuyoruz. Bu işlemler sonrasında bizim hazırlamış olduğumuz rapor tasarımı aşağıdaki gibi olmuştur.

mak88_8

Yapacağımız sıradaki işlem Controller katmanını oluşturup sonrasında bu katmandan yararlanacak olan View sayfasını oluşturmak ve kullanmak olacaktır.

mak88_9

[C#]
using System.Web.Mvc;

namespace RDLC.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {
        public ActionResult Index()
        {
            string welcomeMessage = "Northwind Müşteri Listesine Hoşgeldiniz";
            return View((object)welcomeMessage);
        }
    }
}

Controller katmanını kullanarak Index() üzerinde sağ tıklama yaparak View sayfasının oluşturulması için gerekli olan işlemleri yapıyoruz.

mak88_10

[Markup]
<%@ Page Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<string>" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat="server">
        <title>Index</title>
    </head>
    <body>
        <div>
           <h2>
               <%=Html.Encode(Model) %></h2>
           <%=Html.ActionLink("Müşteri Listesi (PDF)","DetailsReport","Customers") %>
        </div>
    </body>
</html>

Oluşturulan view 'i görüntülediğimizde istediğimiz sonucu elde etmiş olacağız. Ancak ActionLink içerisinde vermiş olduğumuz adrese yani DetailsReport controller 'ına yönlenmek istediğinde yolu bulamıyorum şeklinde bir hata verecektir ki bu olası bir durumdur. Çünkü henüz bu metodu oluşturmadık.

mak88_11
 
Şimdi rapor verilerini görüntüleyebilmek için gerekli olan işlemleri yapıyor olacağız. Bunun için ilk olarak projeye Microsoft.ReportViewer.WebForm DLL 'i ekleyerek başlıyoruz.

mak88_12

Raporu görüntüleyebilmek için gerekli DLL 'i projeye ekledikten sonra müşterilerin verilerini web sayfasında görüntüleyebilmek için yapacağımız işlemleri yapacağımız controller katmanını ekliyoruz.

[C#

using System.Web.Mvc;
using Microsoft.Reporting.WebForms;
using RDLC.Models;

namespace RDLC.Controllers
{
    public class CustomerController : Controller
    {
        public ActionResult Index()
        {
            return View();
        }

        public ActionResult DetailsReport()
        {
            LocalReport localReport = new LocalReport();
            localReport.ReportPath = Server.MapPath("~/Content/Reports/CustomerReport.rdlc");
            ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource("Customers", Customer.GetAllCustomers());

            localReport.DataSources.Add(reportDataSource);
            string reportType = "PDF";
            string mimeTpe;
            string encoding;
            string fileNameExtension;

            string deviceInfo = "<DeviceInfo>" +
                    " <OutputFormat>PDF</OutputFormat>" +
                    " <PageWidth>8.5in</PageWidth>" +
                    " <PageHeight>11in</PageHeight>" +
                    " <MarginTop>0.5in</MarginTop>" +
                    " <MarginLeft>1in</MarginLeft>" +
                    " <MarginRight>1in</MarginRight>" +
                    " <MarginBottom>0.5in</MarginBottom>" +
                    "</DeviceInfo>";

            Warning[] warnings;
            string[] streams;
            byte[] renderedBytes;

            renderedBytes = localReport.Render(
                                       reportType,
                                       deviceInfo,
                                       out mimeTpe,
                                       out encoding,
                                       out fileNameExtension,
                                       out streams,
                                       out warnings);
             // Oluşan rapor sayfa içerisinde görüntülenmek isteniyorsa aşağıdaki kod parçası kapalı olmalıdır. Eğer ki ayrı bir sayfada
             // görüntülenmek istiyorsanız ise kod parçasını açmanız gerekmektedir.
             //Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=NorthWindCustomers." + fileNameExtension);

             return File(renderedBytes, mimeTpe);
        }
    }
}

Nesne olarak oluşan veriler için gerekli işleme işlemleri yapıldıktan sonra Microsoft Report içerisinde gösterilme işlemini tamamlamış oluyoruz. Sonuç aşağıdaki gibidir.

mak88_14

Sonuç olarak bu yazımızda Asp.Net MVC 2 ile hazırlamış olduğumuz uygulamaların içerisinde Microsoft Report aracılığıyla nasıl raporlama yapabileceğimizi incelemeye çalıştık.

Umarım sizler için yararlı olabilmiştir.

Kaynak
MSDN

Turhal Temizer

info@turhaltemizer.com

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

SharePoint 2010 - Content Query for Blog Posts

I hope this post will help many of you feel comfortable with using the Content Query Web Part. In this post I will walk you through the process of creating a content query web part and configuring it to show custom field types. I will also give details on how to use XSLT to stylize and format the data being pulled. I will be using the following scenario as an example. Say that you had a site collection with a top level publishing site. This publishing site would display a the most recent blog posts from all blog sites within its own site collection. To solve this problem we will use a Content Query Web Part and a customized ItemStyle.xsl using XSLT. Please note that the “SharePoint Server Publishing Infrastructure” needs to be enabled at the site collection to display the content query web part. Step 1: Add a Content Query Web Part to Page Navigate to the site that you want the blog posts to show up and click on edit page. Under Editing Tools in the Ribb

Microsoft .Net Framework 3.0 & 3.5 Full Download

.Net ile yazılım geliştiricilerin özelliklede Framework 3.x ile geliştirenlerin başlıca sorunu kurulum dosyası hazırladıklarında .Net Framework ‘ü kurmak için internete bağlanmalarıdır. Çünkü kurulum dosyaları 2-3 MB arasıdır. Yavaş internet kullanıcılarında ve kurumsal şirketlerde projelerin çok ama çok geç kurulmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten ötürü sizlere .Net 3.x Framework ‘lerin tam kurulabilir paketlerinin linklerini sizlere sunuyorum. Umarım yararlı olur. Microsoft .NET Framework 3.5 Setup 32-bit version (Boyut(Size): ~200MB Microsoft .NET Framework 3.0 Setup 32-bit Version (Boyut(Size): ~50MB) 64-bit Version (Boyut(Size): ~90MB) Herkese iyi çalışmalar, kolay kurumlar diliyorum. :)

.Net 3.5 SP1 – Full Install Packages (Tam Kurulum)

.Net Framework 3.5 SP1 ‘i bilgisayarınıza kurmak istediğinizde normal şartlar altında Microsoft ‘un sitesinde 2.7 mb ‘lik bir dosya indirir ve kurulum işlemlerinizi bu dosya üzerinden yaparsınız. Ancak bu indirmiş oluğunuz dosya yaklaşık 220 mb ‘lik veriyi internetten indirerek kurulum yapmaktadır. İnternet çıkışına izin verilmeyen kurumlar ve kuruluşlar için bu durum bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü aşağıdaki link yardımı ile tam yükleme paketini indirdikten sonra hiç internet ihtiyacınız olmadan .Net 3.5 SP1 ‘i kurabilmeniz mümkün olacaktır. Link