Ana içeriğe atla

SharePoint 2010 - Content Query for Blog Posts

I hope this post will help many of you feel comfortable with using the Content Query Web Part.

In this post I will walk you through the process of creating a content query web part and configuring it to show custom field types. I will also give details on how to use XSLT to stylize and format the data being pulled.

I will be using the following scenario as an example. Say that you had a site collection with a top level publishing site. This publishing site would display a the most recent blog posts from all blog sites within its own site collection.

To solve this problem we will use a Content Query Web Part and a customized ItemStyle.xsl using XSLT.

Please note that the “SharePoint Server Publishing Infrastructure” needs to be enabled at the site collection to display the content query web part.

Step 1: Add a Content Query Web Part to Page

 • Navigate to the site that you want the blog posts to show up and click on edit page.
 • Under Editing Tools in the Ribbon, Click on insert > Web Part
 • Under the Content Rollup Category Click on Content Query
 • Then Click on the Add Button
 • Now that you have a CQWP on the page edit the web part

image

 • Expand open the “Query” properties
 • Since we will be just showing blog post in this query choose the following
  • List Type: Posts
  • Content Type Group: List Content Types
  • Content Type: Post
 • You should get a result like the following.

image

 • Next we will configure the web part to pull in additional values from the blog posts.
  • Title – linked to post
  • Date – with standard formatting
  • Body – Rich text
  • Author
  • Number of Comments
  • Categories

Step 2: Configure Web Part

 • Click on web part arrow and choose “Export”
 • Save the .webpart file to your desktop
 • Edit the “Content_Query.webpart” file in Notepad
 • Search for "CommonViewFields”
 • Replace the default “<property name="CommonViewFields" type="string" />” with the following:

<property name="CommonViewFields" type="string">Title, Text;PublishedDate, DateTime;Body, RichHTML;Author, Text;NumComments, Lookup;PostCategory, Lookup;</property>

 • Here are the available Field Types that can be used
  • Text
  • Note
  • Number
  • Currency
  • Integer
  • Boolean
  • DateTime
  • Threading
  • Lookup
  • Choice
  • URL
  • Counter
  • RichHTML
  • Image
 • When creating your own there are a few rules.
  • First off you need to separate each custom field type by a semi colon (Ex: Title, Text;Editor, Text)
  • There cannot be a space after the semi colon
 • Save the .webpart file
 • Edit the page again and choose Inster Web Part
 • It’s a little hard to find but click on the Upload a Web Part and browse for the custom .webpart file.

image

 • Click on Upload
 • Now when you click on Insert webpart you will see a category of imported webparts.
 • Click on Add button.
 • Now you will not see a difference but now the webpart has been configured to display these custom columns.

Step 3: Configure ItemStyle.xsl

 • Click on View All Site Content > Style Library > XSL Style Sheets
 • Download the itemstyle.xsl file
 • Add the following to the top of the file

xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime"

 • At the very bottom of the xsl file add the following template

  <xsl:template name="BlogPost" match="Row[@Style='BlogPost']" mode="itemstyle">
        <xsl:variable name="SafeLinkUrl">
            <xsl:call-template name="OuterTemplate.GetSafeLink">
                <xsl:with-param name="UrlColumnName" select="'LinkUrl'"/>
            </xsl:call-template>
        </xsl:variable>
        <xsl:variable name="DisplayTitle">
            <xsl:call-template name="OuterTemplate.GetTitle">
                <xsl:with-param name="Title" select="@Title"/>
                <xsl:with-param name="UrlColumnName" select="'LinkUrl'"/>
            </xsl:call-template>
        </xsl:variable>
        <div class="custom_posttitle">
            <xsl:call-template name="OuterTemplate.CallPresenceStatusIconTemplate"/>
            <a href="{$SafeLinkUrl}" title="{@LinkToolTip}">
              <xsl:if test="$ItemsHaveStreams = 'True'">
                <xsl:attribute name="onclick">
                  <xsl:value-of select="@OnClickForWebRendering"/>
                </xsl:attribute>
              </xsl:if>
              <xsl:if test="$ItemsHaveStreams != 'True' and @OpenInNewWindow = 'True'">
                <xsl:attribute name="onclick">
                  <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$OnClickTargetAttribute"/>
                </xsl:attribute>
              </xsl:if>
              <xsl:value-of select="$DisplayTitle"/>
            </a>
        </div>
    <xsl:variable name="StartDate">
        <xsl:value-of select="ddwrt:FormatDateTime(string(@PublishedDate), 1033, 'g')" />
    </xsl:variable>
    <div class="custom_date">
            <xsl:value-of select="$StartDate" />
    </div>
    <div class="custom_description">
            <xsl:value-of select="@Body" disable-output-escaping="yes" />
    </div>
    <div>
        <table class="custom_postdetails" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td class="custom_author">
                        By: <xsl:value-of select="@Author" /> |
                </td>
                <td class="custom_comments">
                        Comments: <xsl:value-of select="@NumComments" /> |
                </td>
                <td class="custom_category">
                        Category: <xsl:value-of select="@PostCategory" />
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
  </xsl:template>

 • Save the file and upload it to back up to the style library

Step 4: Apply Custom XSL style to content query

 • Modify the Content Query Web Part again
 • Expand open The Presentation Category
 • Choose the custom “BlogPost” style
 • Save the page and you should now see the blog post with the following data and format.

image

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Microsoft .Net Framework 3.0 & 3.5 Full Download

.Net ile yazılım geliştiricilerin özelliklede Framework 3.x ile geliştirenlerin başlıca sorunu kurulum dosyası hazırladıklarında .Net Framework ‘ü kurmak için internete bağlanmalarıdır. Çünkü kurulum dosyaları 2-3 MB arasıdır. Yavaş internet kullanıcılarında ve kurumsal şirketlerde projelerin çok ama çok geç kurulmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten ötürü sizlere .Net 3.x Framework ‘lerin tam kurulabilir paketlerinin linklerini sizlere sunuyorum. Umarım yararlı olur. Microsoft .NET Framework 3.5 Setup 32-bit version (Boyut(Size): ~200MB Microsoft .NET Framework 3.0 Setup 32-bit Version (Boyut(Size): ~50MB) 64-bit Version (Boyut(Size): ~90MB) Herkese iyi çalışmalar, kolay kurumlar diliyorum. :)

.Net 3.5 SP1 – Full Install Packages (Tam Kurulum)

.Net Framework 3.5 SP1 ‘i bilgisayarınıza kurmak istediğinizde normal şartlar altında Microsoft ‘un sitesinde 2.7 mb ‘lik bir dosya indirir ve kurulum işlemlerinizi bu dosya üzerinden yaparsınız. Ancak bu indirmiş oluğunuz dosya yaklaşık 220 mb ‘lik veriyi internetten indirerek kurulum yapmaktadır. İnternet çıkışına izin verilmeyen kurumlar ve kuruluşlar için bu durum bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü aşağıdaki link yardımı ile tam yükleme paketini indirdikten sonra hiç internet ihtiyacınız olmadan .Net 3.5 SP1 ‘i kurabilmeniz mümkün olacaktır. Link