Ana içeriğe atla

Sharepoint Rest Api ile Sharepoint Listeler Üzerinde Çalışmak

Merhaba,

Sharepoint listelerinde tutulan verileri farklı uygulamalarda kullandırım gereksinimi duyabiliyoruz. Bu durumda listelere erişime ve üzerinde işlem yapmamız olanak tanıyan rest api 'ler ile çalışma gereksinimi oluyor. Çalışmayı sağlayabilmek için kullanılabilecek örnek kod parçası alt kısımdaki şekilde olacaktır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Web.Script.Serialization;

namespace iyh
{
    public class SPListReader
    {
        public List<ListItem> GetAllSPListItems()
        {
            List<ListItem> posts = new List<ListItem>();
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create("https://webapp/site/_api/web/lists/getbytitle('listName')/items?$select=id,Title");
            request.Method = "GET";
            request.Accept = "application/json;odata=verbose";
            request.ContentType = "application/json;odata=verbose";
            request.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
            WebResponse response = request.GetResponse();
            Data data = null;

            // Read the returned posts into an object that can be consumed by the calling application
            using (response)
            {
                using (var reader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
                {
                    JavaScriptSerializer serializer = new JavaScriptSerializer();
                    try
                    {
                        string jSON = reader.ReadToEnd();
                        data = serializer.Deserialize(jSON);
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        throw new Exception(string.Format("An error occurred when reading the list items from SharePoint: {0}; {1}", ex.Message, ex.StackTrace));
                    }
                }
            }
            foreach (ListItem post in data.d.results)
            {
                posts.Add(post);
            }
            return posts;
        }
    }

    public class Data
    {
        public Results d { get; set; }
    }

    public class Results
    {
        public ListItem[] results { get; set; }
    }

    public class ListItem
    {
        public string id { get; set; }
        public string Title { get; set; }
    }
}

Herkese iyi çalışmalar dilerim.
TT

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

SharePoint 2010 - Content Query for Blog Posts

I hope this post will help many of you feel comfortable with using the Content Query Web Part. In this post I will walk you through the process of creating a content query web part and configuring it to show custom field types. I will also give details on how to use XSLT to stylize and format the data being pulled. I will be using the following scenario as an example. Say that you had a site collection with a top level publishing site. This publishing site would display a the most recent blog posts from all blog sites within its own site collection. To solve this problem we will use a Content Query Web Part and a customized ItemStyle.xsl using XSLT. Please note that the “SharePoint Server Publishing Infrastructure” needs to be enabled at the site collection to display the content query web part. Step 1: Add a Content Query Web Part to Page Navigate to the site that you want the blog posts to show up and click on edit page. Under Editing Tools in the Ribb

.Net 3.5 SP1 – Full Install Packages (Tam Kurulum)

.Net Framework 3.5 SP1 ‘i bilgisayarınıza kurmak istediğinizde normal şartlar altında Microsoft ‘un sitesinde 2.7 mb ‘lik bir dosya indirir ve kurulum işlemlerinizi bu dosya üzerinden yaparsınız. Ancak bu indirmiş oluğunuz dosya yaklaşık 220 mb ‘lik veriyi internetten indirerek kurulum yapmaktadır. İnternet çıkışına izin verilmeyen kurumlar ve kuruluşlar için bu durum bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü aşağıdaki link yardımı ile tam yükleme paketini indirdikten sonra hiç internet ihtiyacınız olmadan .Net 3.5 SP1 ‘i kurabilmeniz mümkün olacaktır. Link

Microsoft .Net Framework 3.0 & 3.5 Full Download

.Net ile yazılım geliştiricilerin özelliklede Framework 3.x ile geliştirenlerin başlıca sorunu kurulum dosyası hazırladıklarında .Net Framework ‘ü kurmak için internete bağlanmalarıdır. Çünkü kurulum dosyaları 2-3 MB arasıdır. Yavaş internet kullanıcılarında ve kurumsal şirketlerde projelerin çok ama çok geç kurulmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten ötürü sizlere .Net 3.x Framework ‘lerin tam kurulabilir paketlerinin linklerini sizlere sunuyorum. Umarım yararlı olur. Microsoft .NET Framework 3.5 Setup 32-bit version (Boyut(Size): ~200MB Microsoft .NET Framework 3.0 Setup 32-bit Version (Boyut(Size): ~50MB) 64-bit Version (Boyut(Size): ~90MB) Herkese iyi çalışmalar, kolay kurumlar diliyorum. :)