Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Code Control etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Silverlight 2.0 Mimarisi

Bu makalemizde ilk olarak Microsoft Silverlight 2.0 mimarisine değineceğiz. Daha sonrasında ise bu mimari ile değişen veya gelişen fonksiyonların neler olduklarına değinmeye çalışacağız. Bu değişiklikleri incelerken hem de kodlar ile de karşılaştırarak bir önceki sürümü ile karıştırılamamasına özen göstermeye çalışacağız. Bir önceki Silverlight 2.0 makalemizde bu ürünün genel yapısına göz atmaya çalışmıştık. Bu yapıya bakarken eski sürümden bu yanan nasıl bir değişim olduğunu da anlatmıştık. Silverlight ‘ta zaman ilerledikçe sadece Script ile geliştirilebilen bir web uygulaması olmaktan çıkarak sunum çekirdeği ve CLR yapısını da yanına alarak çok daha kompleks bir yapı biçimini almıştır. Silverlight ‘ın bu gelişimlerindeki en büyük etken ise, bu uygulamayı yalnızca web geliştiricilerinin değil diğer yazılımcılarının da kullanmalarını istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu katkı sayesinde isteyen Silverlight ‘ta JavaScript ile uygulama geliştirirken isteyende yönetilebilir kodlar yardımı

Open File Dialog in Silverlight

Silverlight 2.0 Alpha introduced OpenFileDialog control which allows Silverlight applications to open and read *local* files outside Isolated Storage. It's better than the HTML tag which is widely used for uploading files in web page. Well, like HTML , OpenFileDialog could be used to build a file uploader quickly. Both must prompt user to select files. But unlike HTML , OpenFileDialog control could be used to read and process the file data locally in Silverlight application. This is pretty powerful since Silverlight application will not need to upload the files to server for processing. What's more is that OpenFileDialog allows user to select multiple files at once. No need to create multiple instances of OpenFileDialog for that. Let's see some examples: C# Example 1: Open and read a single text file OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); dlg.Filter = "Text Files (*.txt)*.txt"; if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) { using (StreamReader reader = dlg.Selec