Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Deployment etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

SharePoint Solutions - Add, Deploy, Retract ve Remove - PowerShell ve STSADM

Sharepoint ürünleri ile haşır neşirseniz *.wsp 'lerin güncellenmesi ile çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Bu işlemi yapabilmek için Central Admin 'e girip "retract a solution” seçeğini seçiyor ve genellikle başarısız oluyoruz. Başarısızlığımızda alt kısımdaki gibi bir mesajla süsleniyor. Hata Mesa: "A feature with ID xxxxxxxxx has already been installed in this farm. Use the force attribute tı explicitly re-install the feature." Peki wsp 'i güncelleme işlemini nasıl yapacağız. 1. Powershell ile kullanımdan çıkartma (Retract) işlemi: Bu adımı standart dosya işlemlerindeki çöp kutusuna taşıma adımı ya da IIS üzerinde application olarak ayarlanmış sitenin silinmesi adımı olarak düşünebilirsiniz. Unistall-SPSolution -Identity solutionName.wsp -WebApplication http://SharepointWebApp/ 2. STSADM ile silme (Remove) işlemi: Bu adımı çöp kutusuna taşınan dosyanın silinmesi ya da IIS üzerinde silinen web application 'nın klasör olarakta silinmesi işlemi olarak düşünebi

SharePoint Solutions – Add, Deploy, Retract and Remove using PowerShell and STSADM

When you want to update a solution, sometimes you can’t retract a solution from Central Admin. Error messages: "A feature with ID xxxxxxxxx has already been installed in this farm. Use the force attribute to explicitly re-install the feature.” Do the following: Use PowerShell to Retract the solution: Uninstall-SPSolution -Identity solutionName.wsp –WebApplication http://SharepointWebApp/ Use STSADM to remove the solution: (Go to the command line (Start – Run – cmd), then go to this path: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\BIN, then type the following command) stsadm -o deletesolution -name "solutionName.wsp" -override Use PowerShell to add the solution: Add-SPSolution -LiteralPath C:TempmovingsolutionName.wsp Use PowerShell to deploy the solution (with "-Force” attribute): Install-SPSolution –Identity CustomerDetails.wsp –WebApplication http://SharepointWebApp/ –GACDeployment -Force Turhal Temizer