Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Java etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Android Programlama - Başlamadan Önce - 0

Bu yazımızda kısaca Android işletim sistemine ve Android Programlamaya başlamak önce temel bilgilere göz atacağız. Android , tablet, telefon, televizyonlar için hazırlanmış Linux bazlı ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İşletim sistemi Google liderliğinde bir çok şirket tarafından geliştirilmiştir. Android işletim sisteminde çalışacak olan uygulamalar (application) hazırlamak için Android Uygulama Geliştirme platformlarının kullanılması gerekmektedir. Android Uygulama Geliştirmesi yapabilmek için temel seviye Java programlama diline hakim olunması gerekmektedir. Uygulamalar Android Studio ile yazılmaktadır. (Eclipse ya da Visual Studio 2015 ile de yazılabilir.) Android Studio indirmek için alt kısımdaki adresten yararlanabilirsiniz. https://developer.android.com/studio/index.html . Aklımızda olması açısında IDE java ile hazırlandığı için kurulum esnasında JAVA SDK de kurmak isteyecektir. İlk yazımızda temel olarak Android işletim sisteminde ve program yazmak için nelere iht

Java - Exceptions

Bu yazımızda istisnalar üzerinde durulacaktır. İstisna deyince aklınıza ne geliyor? Yanlış yazılmış uygulama mı? Beklenmeyen durum mu? Yoksa her ikisi de mi? İstisna demek işlerin sizin kontrolünüzden çıkması anlamına gelir. Yani karışıklık ortamı, önceden kestirilemeyen... Bir şeylerin ters gitmesi sonucu uygulamanın normal akışına devam edememesi demektir. Bu ters giden bir şeyler ne olabilir? Örneğin kullanıcının uygulamanıza istemeyen veri girmesi olabilir veya açmak istediğiniz dosyanın yerinde olmaması olabilir, örnekleri çoğaltmak mümkündür. İstisnalara Giriş Gerçekten tam bir uygulama yazmak ne demektir? Uygulamadan beklenen görevleri yerine getirmesi onu tam bir uygulama yapar mı? Tabii ki yapmaz. Uygulama zaten kendisinden beklenen işi yapmalı, aksi takdirde zaten uygulama olmaz. Bir uygulamanın tam olmasının iki şartı vardır; Birincisi uygulamanın kendisinden beklenen görevleri doğru bir şekilde yerine getirmesidir yani doğruluk, ikincisi ise hatalı davranışlara karşı day

Java - Dahili Sınıflar (Inner Classes)

Diğer programlama dillerinde olan çoklu kalıtım ( multiple inheritance ) özelliği Java programlama dilinde yoktur. Java programlama dilinde çoklu kalıtım desteğinden faydalanmak için arayüz ( interface ) ve dahili sınıflar (inner classes) kullanılır. Bu makalemizde ise Bu iki destekten inner classes dahili sınıflar kavramını incelemeye çalışacağız. Dâhili Sınıflar (Inner Classes) Dâhili sınıflar JDK 1.1 ile gelen bir özelliktir. Bu özellik sayesinde bir sınıf diğer bir sınıfın içerisinde tanımlanabilir; böylece mantıksal bir bütünü oluşturan bir çok sınıf tek bir çatı alında toplanır. Dahili sınıflar yapısal olarak 3 gruba ayrılabilir. • Dâhili üye sınıflar • Yerel sınıflar (Local classes) • İsimsiz sınıflar (Anonymous classes) Dâhili Üye Sınıflar Bir sınıfın içerisinde, başka bir sınıfı tanımlamak mümkündür; Şöyle ki... class CevreliyiciSinif { class DahiliSinif { //.... } //... } Başka bir sınıfın içerisinde tanımlanan bu sınıfa dâhili üye sınıf denir.

Java - Arayüzler (Interface)

Diğer programlama dillerinde olan çoklu kalıtım ( multiple inheritance ) özelliği Java programlama dilinde yoktur. Java programlama dilinde çoklu kalıtım desteğinden faydalanmak için arayüz ( interface ) ve dahili sınıflar (inner classes) kullanılır. Bu makalemizde ise Bu iki destekten interface arayüz kavramını incelemeye çalışacağız. Arayüz (Interface) Arayüzler, soyut ( abstract ) sınıfların bir üst modeli gibi düşünülebilir, soyut sınıfların içerisinde hem iş yapan hem de hiçbir iş yapmayan sadece birleştirici rol üstlenen gövdesiz yordamlar ( soyut yordamlar - abstract methods ) vardı. Bu birleştirici rol oynayan yordamlar, soyut sınıftan ( abstract class ) türetilmiş alt sınıfların içerisinde iptal edilmeleri ( override ) gerektiğini polimorfizim makalemizde incelenmişti. Arayüzlerin içerisinde ise iş yapan herhangi bir yordam ( method ) bulunamaz; arayüzün içerisinde tamamen gövdesiz yordamlar ( soyut yordamlar ) bulunur. Bu açıdan bakılacak olursak, arayüzler, birleştirici