Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Sharepoint 2010 etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

SharePoint Autonumber Custom List Field

Open your web site in SPD. Create a new workflow. In the File menu, select New->Workflow... In the dialog that appears, give the workflow a name, e.g. "Assign Customer Number". In the drop-down list below, choose to connect the workflow to the list you want to assign autonumbers to (In this case, this would be a list called Customers). Then check the middle option of the three check boxes below, "Start this workflow automatically when a new item is created". On the same dialog, there is a button at the bottom called "Variables...". Click it. Choose "Add", name it "mNumber" and make it of type "Number". Click OK, and OK again. Now, click "Next" in the dialog. You can leave the step name as is ("Step 1"). Leave the "Condition" empty, and click the "Actions" button. In the menu that appears, select "Set workflow variable". This will add an action to the list to the ri

SharePoint Solutions - Add, Deploy, Retract ve Remove - PowerShell ve STSADM

Sharepoint ürünleri ile haşır neşirseniz *.wsp 'lerin güncellenmesi ile çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Bu işlemi yapabilmek için Central Admin 'e girip "retract a solution” seçeğini seçiyor ve genellikle başarısız oluyoruz. Başarısızlığımızda alt kısımdaki gibi bir mesajla süsleniyor. Hata Mesa: "A feature with ID xxxxxxxxx has already been installed in this farm. Use the force attribute tı explicitly re-install the feature." Peki wsp 'i güncelleme işlemini nasıl yapacağız. 1. Powershell ile kullanımdan çıkartma (Retract) işlemi: Bu adımı standart dosya işlemlerindeki çöp kutusuna taşıma adımı ya da IIS üzerinde application olarak ayarlanmış sitenin silinmesi adımı olarak düşünebilirsiniz. Unistall-SPSolution -Identity solutionName.wsp -WebApplication http://SharepointWebApp/ 2. STSADM ile silme (Remove) işlemi: Bu adımı çöp kutusuna taşınan dosyanın silinmesi ya da IIS üzerinde silinen web application 'nın klasör olarakta silinmesi işlemi olarak düşünebi

SharePoint Solutions – Add, Deploy, Retract and Remove using PowerShell and STSADM

When you want to update a solution, sometimes you can’t retract a solution from Central Admin. Error messages: "A feature with ID xxxxxxxxx has already been installed in this farm. Use the force attribute to explicitly re-install the feature.” Do the following: Use PowerShell to Retract the solution: Uninstall-SPSolution -Identity solutionName.wsp –WebApplication http://SharepointWebApp/ Use STSADM to remove the solution: (Go to the command line (Start – Run – cmd), then go to this path: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\BIN, then type the following command) stsadm -o deletesolution -name "solutionName.wsp" -override Use PowerShell to add the solution: Add-SPSolution -LiteralPath C:TempmovingsolutionName.wsp Use PowerShell to deploy the solution (with "-Force” attribute): Install-SPSolution –Identity CustomerDetails.wsp –WebApplication http://SharepointWebApp/ –GACDeployment -Force Turhal Temizer

Sharepoint – Lokalizasyon (LCID) Kodları

Merhaba,   Geçen günlerde ilgilendiğim bir proje ile ilgili Localizasyon kodlarına gereksinim oldu. Elimin altında olması ve gerekirse sizlere de kolaylık sağlayabilmesi amacıyla alt kısımda bu listeyi paylaşıyorum.   Listenin alındığı orjinal adres: http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964664 şeklindedir. Language - Country/Region LCID Hex LCID Dec Afrikaans - South Africa 0436 1078 Albanian - Albania 041c 1052 Alsatian 0484 1156 Amharic - Ethiopia 045e 1118 Arabic - Saudi Arabia 0401 1025 Arabic - Algeria 1401 5121 Arabic - Bahrain 3c01 15361 Arabic - Egypt 0c01 3073

PowerShell Commands for SharePoint 2010

Here are some (over 400) PowerShell™ commands for SharePoint 2010! These can be run remotely (Powershell 2.0). Stsadm will still be functional in SharePoint 2010. Powershell is not DOS based. Its .NET based. Windows PowerShell™ is the new command-line interface and scripting language specifically designed for system administrators that will be used for Microsoft® SharePoint® Server 2010 administration. Although both Cmd.exe and Stsadm.exe environments will be maintained for backward compatibility, SharePoint Server 2010 command-line administration will use Windows PowerShell. For practical purposes, you can view Windows PowerShell as complementing Cmd.exe in the Windows administration context and superseding Stsadm.exe for SharePoint administration. You might ask yourself, What’s so unique about Windows PowerShell? Well, unlike most command-line systems that accept and return text, Windows PowerShell supports and uses XML and objects. XML and object support is a pretty major change