Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Sharepoint Deployment etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

SharePoint Autonumber Custom List Field

Open your web site in SPD. Create a new workflow. In the File menu, select New->Workflow... In the dialog that appears, give the workflow a name, e.g. "Assign Customer Number". In the drop-down list below, choose to connect the workflow to the list you want to assign autonumbers to (In this case, this would be a list called Customers). Then check the middle option of the three check boxes below, "Start this workflow automatically when a new item is created". On the same dialog, there is a button at the bottom called "Variables...". Click it. Choose "Add", name it "mNumber" and make it of type "Number". Click OK, and OK again. Now, click "Next" in the dialog. You can leave the step name as is ("Step 1"). Leave the "Condition" empty, and click the "Actions" button. In the menu that appears, select "Set workflow variable". This will add an action to the list to the ri

SharePoint Solutions - Add, Deploy, Retract ve Remove - PowerShell ve STSADM

Sharepoint ürünleri ile haşır neşirseniz *.wsp 'lerin güncellenmesi ile çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Bu işlemi yapabilmek için Central Admin 'e girip "retract a solution” seçeğini seçiyor ve genellikle başarısız oluyoruz. Başarısızlığımızda alt kısımdaki gibi bir mesajla süsleniyor. Hata Mesa: "A feature with ID xxxxxxxxx has already been installed in this farm. Use the force attribute tı explicitly re-install the feature." Peki wsp 'i güncelleme işlemini nasıl yapacağız. 1. Powershell ile kullanımdan çıkartma (Retract) işlemi: Bu adımı standart dosya işlemlerindeki çöp kutusuna taşıma adımı ya da IIS üzerinde application olarak ayarlanmış sitenin silinmesi adımı olarak düşünebilirsiniz. Unistall-SPSolution -Identity solutionName.wsp -WebApplication http://SharepointWebApp/ 2. STSADM ile silme (Remove) işlemi: Bu adımı çöp kutusuna taşınan dosyanın silinmesi ya da IIS üzerinde silinen web application 'nın klasör olarakta silinmesi işlemi olarak düşünebi

SharePoint Solutions – Add, Deploy, Retract and Remove using PowerShell and STSADM

When you want to update a solution, sometimes you can’t retract a solution from Central Admin. Error messages: "A feature with ID xxxxxxxxx has already been installed in this farm. Use the force attribute to explicitly re-install the feature.” Do the following: Use PowerShell to Retract the solution: Uninstall-SPSolution -Identity solutionName.wsp –WebApplication http://SharepointWebApp/ Use STSADM to remove the solution: (Go to the command line (Start – Run – cmd), then go to this path: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\BIN, then type the following command) stsadm -o deletesolution -name "solutionName.wsp" -override Use PowerShell to add the solution: Add-SPSolution -LiteralPath C:TempmovingsolutionName.wsp Use PowerShell to deploy the solution (with "-Force” attribute): Install-SPSolution –Identity CustomerDetails.wsp –WebApplication http://SharepointWebApp/ –GACDeployment -Force Turhal Temizer