Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Sharepoint Rest Api ile Sharepoint Listeler Üzerinde Çalışmak

Merhaba, Sharepoint listelerinde tutulan verileri farklı uygulamalarda kullandırım gereksinimi duyabiliyoruz. Bu durumda listelere erişime ve üzerinde işlem yapmamız olanak tanıyan rest api 'ler ile çalışma gereksinimi oluyor. Çalışmayı sağlayabilmek için kullanılabilecek örnek kod parçası alt kısımdaki şekilde olacaktır. using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Net; using System.Web.Script.Serialization; namespace iyh {     public class SPListReader     {         public List < ListItem > GetAllSPListItems()         {             List < ListItem > posts = new List < ListItem >();             HttpWebRequest request = ( HttpWebRequest ) HttpWebRequest .Create( "https://webapp/site/_api/web/lists/getbytitle('listName')/items?$select=id,Title" );             request.Method = "GET" ;             request.Accept = "application/json;odata=verbos

Liderin Zaafları

Liderliğin gerektirdiği kabiliyetler, bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak kontrol dışı bir hale gelebilir. İlk bakışta avantaj gibi görünen bazı özellikler, bir liderin sonunu hazırlayacak bir dezavantaja dahi dönüşebilir. Lideri zaaflarına kurban edebilecek 7 büyük kusur; Gurur Aslına bakılırsa doğru seviyedeki gurur, birçok lider için avantaj oluşturur. Çünkü gerçek bir liderin, karşıt görüşler altında ezilmemesini sağlayan en temel iki özelliği gururu ve fikirlerine olan güvenidir. Fakat bununla birlikte, bir liderin gururu ekibini veya çevresindeki diğer insanları ezerek, onların kabiliyetlerini örseleyecek noktaya geldiğinde ortaya son derece nahoş bir görüntü çıkar. Ve çoğu zaman ekibin özgüveni liderlerinin gururu altında ezilir. Kıskançlık Yalnız liderler için değil, tüm insanlar için kıskançlık tehlikeli bir özelliktir. İmrenme seviyesinin üzerine çıkan kıskançlık, başkalarının ve hatta kendi ekibindeki insanların başarılarını önlemeye çalışmakla bile son bulabilir. Bu tü

Is WPF dead: the present and future of WPF

Introduction As a  WPF  developer for years I was recently concerned by the new direction chosen by Microsoft on its  client platforms  with the rise of the brand new  WinRT  framework. I was concerned for good reasons: I’ve suffered from the collateral damages of the Silverlight  failure, and as the proverb says “once bitten, twice shy”. Since 2009 I have put a huge personal and professional investment in WPF, using it to develop  LOB applications  in the financial industry, and now I’m even providing training on this topic. So as a professional developer and trainer the future of WPF is critical for me so I’ve studied this issue more thoroughly. In this article I’ll share my findings with you, in a completely objective and transparent manner, and I hope you’ll provide your own facts, so that the community can have a better vision of the future of WPF. In the last part of this article I provide some strategies for businesses and individual developers. Some rea