Ana içeriğe atla

WPF – TV Uygulaması

Windows Presentation Foundation (WPF) geçtiğimiz günlerde Visual Studio 2010 ve .Net Framework 4.0 'ın çıkışı ile 4.0 sürümüne geçiş yapmıştır. Gelen yenilikleri, iyileştirilmeleri ve diğer detaylı ilerleyen zamanlarda inceliyor olacağız. Ancak daha önceden başlamış olduğumuz ve WPF teknoloji içerisinde yer alan kontrolleri detaylı olarak ne iş yaptıklarını ve nasıl kullanılabileceklerini incelediğimiz çalışmalar yaptığımız yazılarımıza devam ediyor olacağız.

WPF yaygınlaştıkça ve daha önceden hazırlanan windows form uygulamaları WPF uygulama yapısına taşınma vakalarını çok daha sık bir şekilde rastlar olduk. WPF 'in bize sağladığı kolaylıkları ve olanakları yazılarımızda parça parça değinmeye çalışıyoruz. Bu sefer ise daha önceden incelemiş olduğumuz MediaElement i kullanarak televizyon görünümlü bir video oynatıcıyı nasıl hazırlayabileceğimizi incelemeye çalışıyor olacağız.

Programcılık teknikleri ve yeterlilikleri ile video oynatmak istediğimizde kullanabileceğimiz başlıca teknolojiler WPF, Silverlight, MediaPlayer API ve flash olarak başlıcaları sıralanmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz teknolojilerden özellikle Silverlight ve WPF yardımı ile ise rahatlıkla yüksek kalitedeki videoları izleyebilir, yüksek çözünürlükteki videoları bilgisayarı ve internet bant genişliğinizi zorlamadan rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Özellikle de yüksek çözünürlüklü videoların saniyede 60 kare gösterdiğini düşünürsek bu görüntü topluluklarının kesilmeden rahatlıkla izlenebilmesi çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki WPF ile videoları izleme arasındaki ilişkiyi nasıl kullanacağız. Bilgidiğiniz kadarıyla MediaElement yardımı ile çabuk ve basitçe videoların görüntülenmesi mümkün. Bu sefer ise vektörel çizimleri ve Resource dosyalarını kullanarak televizyon benzeri bir tasarım oluşturup ortasına MediaElement ekledikten sonra videoyu göstererek işlemleri tamamlamış olacağız.

Öncelikli olarak oluşturmuş olduğumuz XAML tasarıma göz atalım.

<Window x:Class="TV.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="TV" Height="720" Width="720">
    <Window.Resources>
        <ControlTemplate x:Key="RadioButtonTemplate"
                  TargetType="RadioButton">
            <Grid>
                <Ellipse Width="25" Height="25" Fill="Silver" />
                <Ellipse Name="backgroundEllipse" Width="22" Height="22">
                    <Ellipse.Fill>
                        <RadialGradientBrush>
                            <GradientStop Offset="0" Color="Red"/>
                            <GradientStop Offset="1.25" Color="Black" />
                        </RadialGradientBrush>
                     </Ellipse.Fill>
                </Ellipse>
                <ContentPresenter Content="{TemplateBinding Content}" />
            </Grid>
        <ControlTemplate.Triggers>

            <Trigger Property="RadioButton.IsEnabled" Value="False">
                <Setter TargetName="backgroundEllipse" Property="Fill">
                    <Setter.Value>
                        <RadialGradientBrush>

                            <GradientStop Offset="0" Color="LightGray" />
                            <GradientStop Offset="1.25" Color="Black" />
                        </RadialGradientBrush>
                    </Setter.Value>
                </Setter>
            </Trigger>
            <Trigger Property="RadioButton.IsChecked" Value="True">
                <Setter TargetName="backgroundEllipse" Property="Fill">
                    <Setter.Value>
                        <RadialGradientBrush>
                            <GradientStop Offset="0" Color="LimeGreen" />
                            <GradientStop Offset="1.25" Color="Black" />
                        </RadialGradientBrush>
                    </Setter.Value>
                </Setter>
            </Trigger>
         </ControlTemplate.Triggers>
      </ControlTemplate>
    </Window.Resources>
    <Canvas>
        <Border Canvas.Left="150" Height="370" Width="490"
                   Canvas.Top="20" Background="MediumSeaGreen">
            <Grid>
                <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition />
                    <RowDefinition Height="Auto" />
                </Grid.RowDefinitions>
                <Border Margin="0,20,0,10" Background="Gray"
                          HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
                          BorderThickness="2" BorderBrush="Silver" CornerRadius="2">
                    <MediaElement Height="300" Width="400"
                            Name="videoMediaElement" Source="
c:\users\sertur\documents\visual studio 10\Projects\WPF\TV\TV\Video\Wildlife.wmv"
                            LoadedBehavior="Manual" Stretch="Fill" />
                </Border>

                <StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Right"
                         Orientation="Horizontal">
                    <RadioButton Name="playRadioButton" IsEnabled="False"
                                Margin="0,0,5,15" Checked="playRadioButton_Checked"
                                Template="{StaticResource RadioButtonTemplate}">
                        <Image Height="20" Width="20" Stretch="Uniform" />
                     </RadioButton>
                     <RadioButton Name="pauseRadioButton" IsEnabled="False"
                             Margin="0,0,5,15" Checked="pauseRadioButton_Checked"
                             Template="{StaticResource RadioButtonTemplate}">
                           <Image Height="20" Width="20" Stretch="Uniform" />
                     </RadioButton>
                     <RadioButton Name="stopRadioButton" IsEnabled="False"
                          Margin="0,0,15,15" Checked="stopRadioButton_Checked"
                          Template="{StaticResource
                          RadioButtonTemplate}">
                         <Image Height="20" Width="20" Stretch="Uniform" />
                     </RadioButton>
                 </StackPanel>

                 <CheckBox Name="powerCheckBox" Grid.Row="1" Width="25"
                         Height="25" HorizontalAlignment="Left"
                         Margin="15,0,0,15" Checked="powerCheckBox_Checked"
                         Unchecked="powerCheckBox_Unchecked">

                        <CheckBox.Template>
                            <ControlTemplate TargetType="CheckBox">
                                <Grid>

                                    <Ellipse Width="25" Height="25" Fill="Silver" />
                                    <Ellipse Name="backgroundEllipse" Width="22" Height="22">
                                        <Ellipse.Fill>
                                            <RadialGradientBrush>
                                                <GradientStop Offset="0"
                                                         Color="LightGray" />
                                                <GradientStop Offset="1.25"
                                                         Color="Black" />
                                            </RadialGradientBrush>
                                        </Ellipse.Fill>
                                    </Ellipse>
                                    <Image Width="20"
                                              Height="20" />
                                </Grid>
                                <ControlTemplate.Triggers>
                                    <Trigger Property="CheckBox.IsChecked"
                                              Value="True">
                                        <Setter TargetName="backgroundEllipse" Property="Fill">
                                            <Setter.Value>
                                                <RadialGradientBrush>
                                                    <GradientStop Offset="0" Color="LimeGreen" />
                                                    <GradientStop Offset="1.25" Color="Black" />
                                                </RadialGradientBrush>
                                            </Setter.Value>
                                        </Setter>
                                    </Trigger>
                                </ControlTemplate.Triggers>
                            </ControlTemplate>
                        </CheckBox.Template>
                    </CheckBox>
                </Grid>
                <Border.RenderTransform>
                     <SkewTransform AngleY="15" />
                </Border.RenderTransform>
                <Border.BitmapEffect>
                    <BitmapEffectGroup>
                         <BevelBitmapEffect BevelWidth="10" />
                         <DropShadowBitmapEffect Color="Gray" ShadowDepth="15" Softness="1"/>
                    </BitmapEffectGroup>
                </Border.BitmapEffect>
            </Border>
            <Border Canvas.Left="185" Canvas.Top="410" Height="300"
                         Width="400">
                <Rectangle Name="reflectionRectangle">
                    <Rectangle.Fill>
                        <VisualBrush
                                    Visual="{Binding ElementName=videoMediaElement}">
                              <VisualBrush.RelativeTransform>
                                    <ScaleTransform ScaleY="-1" CenterY="0.5" />
                              </VisualBrush.RelativeTransform>
                        </VisualBrush>
                    </Rectangle.Fill>
                    <Rectangle.OpacityMask>
                        <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
                               <GradientStop Color="Black" Offset="-0.25" />
                               <GradientStop Color="Transparent" Offset="0.5" />
                        </LinearGradientBrush>
                    </Rectangle.OpacityMask>
               </Rectangle>
               <Border.RenderTransform>
                    <SkewTransform AngleY="15" AngleX="-45"/>
               </Border.RenderTransform>
        </Border>
    </Canvas>
</Window>

Yukarıdaki belirttiğimiz işlemler sonrasında tasarım olarak televizyona benzettik ve MediaElement yardımı ile video izleyebilecek altyapısını sağlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz sablona ilişkin ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

mak87_1

Şimdi yapmamız gereken bir diğer işlem ise aç, başlat, duraklat ve durdur özelliklerini kullanacağımız işlemleri yapacak olduğumuz işlemleri yapıyor olacağız.

using System.Windows;

namespace TV
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void powerCheckBox_Checked( object sender, RoutedEventArgs e )
        {
            reflectionRectangle.Visibility = Visibility.Visible;
            playRadioButton.IsEnabled = true;
            pauseRadioButton.IsEnabled = true;
            stopRadioButton.IsEnabled = true;
         }


         private void powerCheckBox_Unchecked( object sender, RoutedEventArgs e )
         {
 
             videoMediaElement.Close();
             reflectionRectangle.Visibility = Visibility.Hidden;
             playRadioButton.IsChecked = false;
             pauseRadioButton.IsChecked = false;
             stopRadioButton.IsChecked = false;
             playRadioButton.IsEnabled = false;
             pauseRadioButton.IsEnabled = false;
             stopRadioButton.IsEnabled = false;
         }

         private void playRadioButton_Checked( object sender, RoutedEventArgs e )
         {
              videoMediaElement.Play();
         }

         private void pauseRadioButton_Checked( object sender, RoutedEventArgs e )
         {
             videoMediaElement.Pause();
         }

         private void stopRadioButton_Checked( object sender, RoutedEventArgs e )
         {
             videoMediaElement.Stop();
         }
    }
}

Kod üzerindeki işlemleri de tamamladıktan sonra HD videolarıda sorunsuzca oynatabilecek televizyonumuzu hazırlamış bulunuyoruz. HD video bulabilmek için Windows 7 'nin örnek videolar bölümünü kullanabilmeniz mümkündür. Yaptımız işlemler sonrasında sol tarafta yer alan düğmeye basarak televizyonu açıyor ve görüntümüzü sorunsuzca izleyebiliyoruz.

Sonuç olarak bu yazımızda WPF ile shapes ve MediaElement nesnelerini kullanarak basit bir tv uygulamasını nasıl yapabileceğimizi incelemeye çalıştık.

Umarım sizler için yararlı olabilmiştir.

Kaynak
MSDN

Turhal Temizer

info@turhaltemizer.com

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

SharePoint 2010 - Content Query for Blog Posts

I hope this post will help many of you feel comfortable with using the Content Query Web Part. In this post I will walk you through the process of creating a content query web part and configuring it to show custom field types. I will also give details on how to use XSLT to stylize and format the data being pulled. I will be using the following scenario as an example. Say that you had a site collection with a top level publishing site. This publishing site would display a the most recent blog posts from all blog sites within its own site collection. To solve this problem we will use a Content Query Web Part and a customized ItemStyle.xsl using XSLT. Please note that the “SharePoint Server Publishing Infrastructure” needs to be enabled at the site collection to display the content query web part. Step 1: Add a Content Query Web Part to Page Navigate to the site that you want the blog posts to show up and click on edit page. Under Editing Tools in the Ribb

Microsoft .Net Framework 3.0 & 3.5 Full Download

.Net ile yazılım geliştiricilerin özelliklede Framework 3.x ile geliştirenlerin başlıca sorunu kurulum dosyası hazırladıklarında .Net Framework ‘ü kurmak için internete bağlanmalarıdır. Çünkü kurulum dosyaları 2-3 MB arasıdır. Yavaş internet kullanıcılarında ve kurumsal şirketlerde projelerin çok ama çok geç kurulmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten ötürü sizlere .Net 3.x Framework ‘lerin tam kurulabilir paketlerinin linklerini sizlere sunuyorum. Umarım yararlı olur. Microsoft .NET Framework 3.5 Setup 32-bit version (Boyut(Size): ~200MB Microsoft .NET Framework 3.0 Setup 32-bit Version (Boyut(Size): ~50MB) 64-bit Version (Boyut(Size): ~90MB) Herkese iyi çalışmalar, kolay kurumlar diliyorum. :)

.Net 3.5 SP1 – Full Install Packages (Tam Kurulum)

.Net Framework 3.5 SP1 ‘i bilgisayarınıza kurmak istediğinizde normal şartlar altında Microsoft ‘un sitesinde 2.7 mb ‘lik bir dosya indirir ve kurulum işlemlerinizi bu dosya üzerinden yaparsınız. Ancak bu indirmiş oluğunuz dosya yaklaşık 220 mb ‘lik veriyi internetten indirerek kurulum yapmaktadır. İnternet çıkışına izin verilmeyen kurumlar ve kuruluşlar için bu durum bir sıkıntı oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü aşağıdaki link yardımı ile tam yükleme paketini indirdikten sonra hiç internet ihtiyacınız olmadan .Net 3.5 SP1 ‘i kurabilmeniz mümkün olacaktır. Link